Infectieziekten, Inflammatoire darmziekten en Immunologie

Preklinisch onderzoek naar inflammatoire darmziekten en de extra-intestinale complicaties daarvan; medische immunologie, aangeboren immuunsysteem en ontsteking bij acute en chronische ontstekingsziekten

Inflammatoire darmziekten

Onderzoeksactiviteiten

Onze onderzoekseenheid heeft tot doel de intestinale en extra-intestinale effecten van darmontsteking te ontrafelen en te moduleren, om zo nieuwe therapeutische targets voor inflammatoire darmziekten en andere door de darm aangestuurde pathologieën zoals de ziekte van Parkinson te bestuderen. Naast het moduleren van de ontstekingsreactie in de darm zijn we geïnteresseerd in mechanismen van darmfibrose en de ontwikkeling van geneesmiddelen die de overmatige afzetting van extracellulaire matrix kunnen voorkomen of omkeren. Daarnaast richten we ons op tools om gedragsstoornissen en neurologische veranderingen als gevolg van darmontsteking te moduleren door mechanismen van darm-hersencommunicatie te bestuderen.

Onderzoeksstaf

Laboratorium voor Medische Immunologie 

Onderzoeksactiviteiten

Het Laboratorium voor Medische Immunologie streeft naar een diepgaand moleculair inzicht in aangeboren immuunactivatie en ontsteking bij acute en chronische ontstekingsziekten met als doel het identificeren van potentiële medicijndoelen die patiënten met verschillende ziekten ten goede kunnen komen.

Het aangeboren immuunsysteem vormt de primaire immunologische reactie van het lichaam en is betrokken bij een groot aantal ziekten. Ons onderzoek richt zich op het begrijpen hoe ontstekingen en aangeboren immuunactivatie bijdragen aan menselijke ziekten. Hiertoe maken we gebruik van zowel patiëntenstalen alsook geavanceerde preklinische ziektemodellen om pathogene immuunmechanismen in acute en chronische ontstekingsziekten in kaart te brengen. Dit onderzoek heeft als finaal doel nieuwe geneesmiddelen en diagnostische benaderingen voor patiënten te identificeren.

Onderzoekspersoneel