Pediatrische neurologie

Holistische patiëntgerichte zorg op maat voor kinderen en adolescenten met neurologische en metabole aandoeningen.

Onderzoeksactiviteiten

De afdeling kinderneurologie en metabole ziekten participeert in verschillende onderzoeksprojecten in samenwerking met nationale en internationale partners, met het oog op continu verbeteren van de zorg voor deze patiëntenpopulatie, hun kwaliteit van leven en psychosociaal welzijn.

Onderzoeksstaf

  • Prof. dr. Arnaud Vanlander: Onderzoek naar primaire mitochondriale ziekten dan wel ziektes waarbij secundaire mitochondriale dysfuncties optreden worden onderzocht in het Laboratorium voor Mitochondriaal Onderzoek.