Automatische beeldanalyse voor DNA schade en radiosensitiviteit

De “Metafer4” (Metasystems) biedt de mogelijkheid om testen voor DNA schade, DNA repair capaciteit en chromosomale stralingsgevoeligheid te analyseren via snelle automatische digitale beeldanalyse.

Testen uitgevoerd door onze dienst zijn o.a. :

  • de micronucleus test
  • de micronucleus-centromeer test
  • de dicentrische chromosoom aberratie test
  • de g-H2AX test  (DNA schade en repair)

Automatische beeldanalyse biedt de mogelijkheid van ‘high throughput’ analyse van DNA schade/repair en radiosensitiviteit in het kader van grootschalige klinische studies (o.a. kankerpreventie), routine klinische screening (o.a. radiotherapie / diagnostiek), stralingsbescherming (biologische dosimetrie van werknemers) en triage bij grote stralingsaccidenten (snelle identificatie van patiënten voor wie een onmiddellijke klinische opname noodzakelijk is).

Radiosensitiviteitstesten (micronucleustest, G2 test) worden door onze groep eveneens uitgevoerd in het kader van de diagnose en fenotypische karakterisering van welbepaalde genetische aandoeningen die gepaard gaan met een verhoogde chromosoom instabiliteit en een verhoogde gevoeligheid  voor ioniserende straling, zoals:

  • Ataxia-telangiectasia (AT)
  • Ataxia-telangiectasia-like disorder (ATLD)
  • Nijmegen breakage syndrome (NBS)

Contact

Anne Vral