Blended learning project - video

In het kader van het project “Blended Learning”, werd de virtuele microscopie geïntegreerd in de pilootcursus Beginselen van de weefselleer en de biologie (eerste bachelor Lichamelijke Opvoeding). De traditionele optische microscopische beelden zijn vervangen door de virtuele microscopische beelden. Deze virtuele microscopische beelden zijn te raadplegen op de elektronische leerplatform van het opleidingsonderdeel (Minerva). In de toekomst zal de virtuele microscopie geïntegreerd worden in het leerpad van verschillende morfologische opleidingsonderdelen.


Integratie van virtuele microscopie in het opleidingsonderdeel - Beginselen van de weefselleer en de biologie | spreker: Dr. Sylvia Mione | 18 november 2014, studiedag “Blended Learning” UGent