QCC-Gent: Centrum voor medische stralingsfysica in de radiologie en de nucleaire geneeskunde

Sinds 1999 is QCC-Gent gespecialiseerd in de fysisch-technische kwaliteitscontrole van mammografiesystemen en in 2001 hebben onze activiteiten zich uitgebreid naar andere toepassingen binnen de radiologie.

Ons centrum is sinds 2001 bovendien door de Vlaamse Overheid gemachtigd voor het uitvoeren van het externe fysische en technische kwaliteitszorgprogramma, zoals bepaald in artikel 5 tot en met 14 in het besluit van de Vlaamse regering van 02/02/2001 betreffende de erkenning van mammografische eenheden en regionale screeningscentra voor borstkankeropsporing. Deze machtiging geldt intussen ook voor digitale mammografiesystemen.

Opdracht

Het kwaliteitsverzekeringsprogramma voor mammografie omvat in de eerste plaats een jaarlijkse en halfjaarlijkse controle van de mammograaf door onze door het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) erkende deskundigen in de medische stralingsfysica met de bevoegdheid radiologie. Daarnaast staat ons centrum in voor de analyse en supervisie van de gegevens van de dagelijkse en wekelijkse testen die in de mammografische eenheid door het lokaal personeel worden uitgevoerd. De mammografische eenheid wordt telefonisch op de hoogte gebracht van problemen met de mammograaf of het ontwikkelproces. Maandelijks wordt ook een samenvattend rapport van deze testresultaten bezorgd aan de mammografische eenheid en aan het screeningscentrum waarbij dit is aangesloten.

Sinds 2004 voeren onze door het FANC erkende deskundigen in de medische stralingsfysica ook jaarlijkse kwaliteitscontroles uit van apparatuur voor andere röntgentoepassingen dan de mammografie. Deze controles zijn vereist volgens hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 20/07/2001 houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. Verder staan onze deskundigen ook in voor de verwerking en interpretatie van de in dit kader vereiste patiëntgebonden dosimetrie.

Contact

QCC-Gent
Centrum voor medische stralingsfysica in de radiologie en de nucleaire geneeskunde
Universiteit Gent
Proeftuinstraat 86, gebouw N7
9000 Gent

Tel. 09/264 66 46
Tel. Secr. 09/264 66 50
E-mail. qcc-gent@UGent.be