Overzicht vakken in de Postgraduaat Radioprotectie

 

Fysische en radiochemische aspecten

Prof. K. Bacher

Stralingsbescherming op de werkplaat

Prof. K. Bacher

Radiobiologie en -genetica

Prof. A. Vral