Onderzoeksgroepen

Er zijn zes grote onderzoeksgroepen in de vakgroep Medische basiswetenschappen:

 

De vakgroep Medische Basiswetenschappen verdiept zich enerzijds in fundamentele onderzoekthema’s gerelateerd aan de mechanismen van intercellulaire Ca2+ communicatie, embryologische ontwikkeling, mineralisatie en DNA-herstel na ioniserende straling. Anderzijds richt de vakgroep zich tot translationeel onderzoek op de gebieden van weefselengineering, biomechanica met behulp van anatomische modellen, genomics in de radiotherapie en de fysische aspecten en de biologische effecten van blootstelling aan ioniserende straling in de medische beeldvorming. De diversiteit aan onderzoeksthema's, met bijbehorende specifieke technieken, creëert unieke kansen om interdisciplinair onderzoek uit te voeren. De vakgroep verenigt de onderzoeksgroepen Anatomie en Embryologie, Fysiologie, Medische Stemcell Biologie, Medische Fysica, Radiobiologie en Weefselengineering en Biomaterialen.

Elke onderzoeksgroep onderhoudt verschillende samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal niveau en is deel van wetenschappelijke netwerken. Een 60-tal medewerkers zijn betrokken bij het onderzoek. De financiering van het onderzoek wordt verkregen van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Kanker Onderzoek Fonds, Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit en het EU FP7 programma. Wetenschappelijke output van de vakgroep bestaat uit ongeveer 40-50 papers in peer-reviewed tijdschriften per jaar, terwijl ongeveer 5 doctoraten worden behaald per academie jaar.