Over de vakgroep

De vakgroep Medische Basiswetenschappen behoort tot de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent (registratiekenmerk GE05).

De vakgroep verzorgt grotendeels onderwijs in de basiswetenschappen in de opleidingen Audiologie en Logopedie, Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde, Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen, Tandheelkunde, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie naast een aantal postgraduaatsopleidingen en permanente vormingen. Voor het praktijkonderwijs wordt gebruik gemaakt van een dissectiezaal, virtuele microscopie en een multifunctioneel modulair practicum platform.

Het onderzoek van de vakgroep situeert zich enerzijds in het celbiologisch domein en anderzijds op preklinisch basiswetenschappelijk vlak, waarmee het klinisch onderzoek in de klinisch verwante vakgroepen wordt ondersteund.

De dienstverlening binnen de medische wereld is divers en verankerd in de verschillende afdelingen: dit gaat van de CETRAS trainingfaciliteit, over moleculaire en conformele microscopie, celcultuur, biomateriaal karakterisatie en cel/biomateriaal interacties, biologische dosimetrie tot stralingsbescherming van de patiënt.

Een 60-tal medewerkers realiseren de hierboven beschreven drieledige opdracht.

Gerelateerde inhoud