Oor & gehoor

De onderzoeksgroep oorheelkunde-audiologie van de Universiteit Gent heeft expertise opgebouwd op het gebied van gehoorverlies, met de nadruk op genetisch onderzoek van doofheid, (re)habilitatie van gehoorverlies en evenwicht. Aangeboren cytomegalovirusinfectie als oorzaak van doofheid is een belangrijk onderzoeksdomein.

Ons cochleair implant centrum is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de meest belangrijke CI centra in België met specifiek onderzoek naar de resultaten na implantatie, behoud van restgehoor en de schoolprestaties van geïmplanteerde kinderen.

De oprichting van een Neuroscience Onderzoeksteam met de focus op neuromodulatie aan het Universitair Ziekenhuis Gent 3 jaar geleden heeft verschillende specialisten van diverse vakgebieden samengebracht die samenwerken in het domein van neuromodulatie, binauraal gehoor en tinnitus.

Leden

Professoren

 Post-docsdoctoraatskandidaten

 

Onderzoeksfocus

  • Gehoor: genetisch gehoorverlies
  • Cochleaire implantatie: resultaat, academische prestaties, restgehoor
  • Congenitaal cytomegalovirus infectie
  • Tinnitus

Samenwerking

Universiteit van Nijmegen

Onze onderzoeksgroep heeft sedert vele jaren een sterke wetenschappelijke samenwerking met de Radboud Universiteit te Nijmegen, Nederland. Dit resulteerde in een aantal gedeelde publicaties en doctoraten. Prof. Emmanuel Mylanus is aangeworven als gastprofessor aan de Universiteit Gent.

Universiteit van Amsterdam

Er is recent een samenwerking met de VU Amsterdam, Nederland. In 2 doctoraatsprojecten worden de lange termijn resultaten van CI-gebruikers bestudeerd. Beide projecten zijn gericht op de inclusie van CI-gebruikers in het algemeen en in het hoger onderwijs.

 

Universiteit Leuven

Onze onderzoeksgroep participeert aan een multicentrisch onderzoek gecoördineerd door Prof. Astrid van Wieringen (experimentele ORL Leuven) rond eenzijdige doofheid bij jonge kinderen (CICADE studie - Cochlear implantation for children and one deaf ear). Het doel van het onderzoek is na te gaan wat de nadelige effekten zijn van eenzijdig gehoorverlies op de spraak- en taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling van een kind en anderzijds de eventuele meerwaarde van een cochleaire implantatie aan te tonen.

Verdedigde doctoraten

 

Contactafbeelding poli 1

Campus UZ Gent

1P1 (ingang 69)

C. Heymanslaan 10

B - 9000 Gent BELGIUM

Tel: +32 9 332 24 94