Uitnodiging FWO informatiesessie en panel-specifieke vragen & antwoorden sessies – Invitation FWO information session and panel-specific questions & answers sessions

Wanneer
04-12-2017 van 16:00 tot 19:30
Waar
Auditorium C, campus UZ Gent
Voertaal
Engels
Door wie
Charlotte Crokaerts
Contact
Charlotte.Crokaerts@UGent.be
Voeg toe aan mijn agenda

Uitnodiging FWO informatiesessie en panel-specifieke vragen & antwoorden sessies – Invitation FWO information session and panel-specific questions & answers sessions

ENGLISH VERSION BELOW

Beste onderzoeker

Plant u in 2018 een aanvraag bij het FWO-Vlaanderen?

De onderstaande initiatieven op maandag 4 december 2017 kunnen u mogelijk interesseren:

1. FWO plenaire informatiesessie, afdeling Onderzoekscoördinatie UGent (DOZA)

Tijdstip en locatie: van 16u tot 18u in Auditorium C, campus UZ Gent

Programma: Toelichting bij de FWO-reglementen m.b.t. de mandaten door dr. Bart Van Beek, wetenschappelijk beleidsmedewerker bij het FWO-Vlaanderen, met nadien de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De sessie en de slides zullen in het Engels zijn.

Inschrijven via: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/fwo

2. Panel-specifieke vragen & antwoorden sessies, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Tijdstip en locatie: van 18u tot 19u30 startend in Auditorium C, campus UZ Gent met daarna verdeling over verschillende lokalen in gebouw K3, campus UZ Gent

Programma: Gericht advies, aan de hand van vragen en antwoorden, van vertegenwoordigers uit de verschillende FWO Medische Expertpanels over zowel mandaataanvragen als projectaanvragen. De sessies gaan door in het Engels.

Inschrijven via: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/questionsandanswersfwo

Informatie over de nieuwe oproep rond FWO-mandaten 2018 zal binnenkort beschikbaar zijn via www.fwo.be.
__________________________________________________________________________

Dear researcher

Are you planning to apply to the FWO-Flanders in 2018?

The following initiatives on Monday December 4, 2017 may well be of interest to you:

1. FWO plenary information session, Research Co-ordination Office of Ghent University

Time and location: from 16h00 to 18h00 in Auditorium C, University Hospital Ghent
Program: Explanation of the regulation for FWO fellowships by dr. Bart Van Beek, scientific policy advisor to the FWO, followed by the possibility to ask questions. The session and the slides will be in English.
Registration through: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/fwo

2. Panel-specific questions & answers sessions, Faculty of Medicine and Health Sciences

Time and location: from 18h00 to 19h30 starting in Auditorium C, University Hospital Ghent followed by distribution over different rooms in building K3, University Hospital Ghent

Program: Specific advice, by means of questions and answers, from representatives from the various FWO Medical Expert panels about fellowship applications as well as project applications. The sessions will be held in English.

Registration through: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/questionsandanswersfwo

More information about the new FWO call for fellowships 2018 will be soon available on the website: www.fwo.be .