Kristien Michielsen

E-mail
kristien.michielsen@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Essential Skills in Global Health I

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
hoofddocent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 75 - gelijkvloers
9000 Gent
Telefoon
09 332 52 90
09 332 35 64
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.