Tine Maertens

E-mail
tine.maertens@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Functie
directiemedew.( curriculummanager)
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 46 - verdieping 2
9000 Gent
Werkplaats
2de verdieping lokaal 018
Telefoon
09 332 54 29
Telefoon Secretariaat
09 332 55 08
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.