Boeken - Geschriften

Museum voor Geschiedenis van de Geneeskunde  • In vele vitrines zijn boeken, foto’s en geschriften uitgestald die toelaten de evolutie van het geneeskundig denken en handelen doorheen de eeuwen te volgen.
  • Daarenboven is er een bibliotheek met een groot aantal boeken over de geschiedenis van de geneeskunde, de medische ethiek en cultuur
  • Wegens plaatsgebrek in "Het Pand" is het grootste deel van de boeken ondergebracht in een afdeling medische cultuur van de biomedische bibliotheek op de campus van het Universitair Ziekenhuis, De Pintelaan 185, Gent
    Info: tel. 09 240 22 96

Een Aleph cataloog van de bibliotheek van de universiteit waarin de afdeling is opgenomen onder de duiding G00.PSM, kan geconsulteerd worden op de website http://www.lib.ugent.be