Doel van het museum

Museum voor Geschiedenis van de GeneeskundeHet museum heeft tot doel bij te dragen tot het bewaren van het medisch-historisch patrimonium van de Vlaamse Gemeenschap en te fungerenals een studie- en documentatiecentrum voor de geschiedenis van de geneeskunde.

Ook wordt medewerking verleend aan tentoonstellingen en wetenschappelijk onderzoek.

Het museum omvat instrumenten, toestellen, beelden, schilderijen, boeken enz. in bewaring gegeven door de Universiteit Gent, afkomstig van schenkingen, of behorend tot het kunstpatrimonium van de Stad Gent.