Instrumenten - toestellen

De Gallo-Romeinse "Collectie Deneffe"

V. Deneffe, hoogleraar chirurgie en oogheelkunde aan de Universiteit Gent, stelde in de 19e eeuw een verzameling antieke chirurgische instrumenten samen uit de 1ste - 3de eeuw n. Chr., afkomstig van opgravingen te Pompei en Herculaneum, en van archeologische opgravingen in onze streken.

Meer dan 700 voorwerpen in brons geven een beeld van de geneeskunde in die tijd.

Het achttiende - negentiende- eeuwse instrumentenkabinet

In meer dan 40 vitrines die technisch ondergebracht zijn in kloostercellen, zijn toestellen en instrumenten opgesteld die in de 18de - 19de - 20ste eeuw gebruikt werden in de algemene geneeskunde, de algemene heelkunde, de oogheelkunde, de oor- neus- keelziekten, de verloskunde en gynaecologie, de anesthesie, de antisepsis en asepsis, de tandheelkunde, de psychiatrie, de fysiologie, de morfologische wetenschappen, de dermatologie, de verpleegkunde, enz.

De verzameling zintuiglijke fysiologie "Van Biervliet"

In drie grote vitrines ziet men toestellen voor de studie van de zintuiglijke waarnemingen (gehoor, zicht, reuk, smaak, gevoel), voor het meten en registreren van de reacties van zenuwen en spieren, en voor training van geheugen en aandacht.