Blended Learning

Blended Learning is de combinatie van face-to-face onderwijs met online leeractiviteiten. Deze aanpak geeft de studenten de ruimte tot meer zelfstandig en interactief leren en laat de lesgevers ook toe om het aantal hoorcolleges te reduceren.

Denktank

Blended learning is geen doel op zich. Het is een middel om tegemoet te komen aan specifieke noden van lesgevers.

  • Heb je als lesgever te kampen met:
    • te lage slaagcijfers?
    • te grote groepen om individueel feedback te geven?
    • studenten met een te groot verschil in voorkennis?
  • Heb je binnen jouw lespraktijk nood aan meer interactie of feedback?
  • Wil je jouw studenten beter voorbereiden op de les of hun kennisniveau voor/tijdens/na de les meer toetsen?

Waarom kan blended learning voor jouw lespraktijk een meerwaarde zijn? Plaats hierbij ook steeds voorop welke leerdoelen je wil bereiken. De optimale 'blend' is immers afhankelijk van de inhoud en de leerdoelen, van de doelgroep en de context en van de beschikbare technologieën.

 

Ondersteuning en advies

Wanneer je graag een les wil opnemen, maar twijfelt over de aanpak of niet goed weet hoe je eraan moet beginnen, kan je bij de medewerkers onderwijsinnovatie terecht voor zowel technische als didactische ondersteuning en advies.

De faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen beschikt over het nodige materiaal en de expertise voor

Uitleendienst

Thuisopname via laptopComputersoftware voor opname van lessen

Een opname van een les in de thuis- of werkplekomgeving is mogelijk via Camtasiasoftware.

De uitleendienst beschikt over een laptop waarop deze software geïnstalleerd is. Na reservatie kan je de laptop op het afgesproken moment afhalen en geven wij je praktische en technische informatie over de software, alsook didactische tips.

Contact: Robbert.Govaerts@UGent.be 

Opname van collegesGebruikmakend van de software Camtasia wordt een les opgenomen.

Opnames van integrale hoorcolleges, lezingen, seminaries etc. zijn mogelijk via Matterhorn Opencastrecorder. Verschillende auditoria zijn uitgerust met vaste opnametoestellen. Ook een mobiel opnametoestel kan ontleend worden.

Info over lesopnames.

Contact: multimedia@UGent.be (DICT) 

Stembakjes   Stembakje

Via een elektronisch stemsysteem kan je kleine én grote groepen studenten actief betrekken bij de les. De uitleendienst beschikt over 200 stembakjes en 3 receivers.

Contact: Marisa.VanDeVelde@UGent.be

Videoconferencing             Videoconferencing software

Videoconferencing brengt via audio- en telecommunicatie een gesprek tussen mensen op verschillende locaties tot stand. Via Star Leaf Conference is het mogelijk om zo een virtuele ruimte op te zetten.

Info over videoconferencing.

Contact: multimedia@UGent.be (DICT)

Contactpersonen