Cluster onderwijskwaliteitszorg & -innovatie

De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen ondersteunt de opleidingen in de faculteit bij het uitwerken en optimaliseren van hun onderwijskwaliteitszorg- en onderwijsinnovatiebeleid.

groepsfoto FDO 2016 

Om tegemoet te komen aan de universiteitsbrede onderwijsvisie "Creatieve kennisontwikkeling" gaan onderwijskwaliteitszorg en onderwijs innovatie in de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen hand in hand.

Kwaliteitszorg

De cel onderwijskwaliteitszorg en -innovatie werkt beleidsondersteunend t.a.v. de faculteitsraad op vlak van onderwijs. De cel bereidt beleids- en adviesteksten voor en geeft alzo het facultair onderwijsbeleid mee vorm. Daarnaast staat de cel ook in voor het monitoren van de facultaire kwaliteitszorg inzake onderwijs en ondersteunt en begeleidt opleidingen en lesgevers bij de kwaliteitsbewaking en -verbetering van hun onderwijs. De faculteit hanteert daarvoor het MOVINGG-model (model voor onderwijskwaliteitszorg en -vernieuwing in de Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) dat vorm kreeg in het MOVINGG-handboek.

Het onderwijskwaliteitsverbeterplan 2018 licht de facultaire visie rond onderwijskwaliteitszorg toe.

Dienstverlening voor opleidingen

  • Advies en begeleiding bij opleidingsspecifieke kwaliteitszorg
  • Ontwikkeling en organisatie van evaluaties met betrekking tot het onderwijs en focusgroepen
  • Ontwikkeling en organisatie van de evaluaties bij stakeholders betrokken bij onderwijs
  • Bevragingen met betrekking tot het onderwijs op maat van de opleiding
  • Monitoring en ondersteuning van kwaliteitszorg binnen de opleidingen via jaarlijkse overlegmomenten

Dienstverlening voor lesgevers

Onderwijsdag

De faculteit organiseert jaarlijks ook een facultaire onderwijsdag.

Onderwijsinnovatie

Een kwaliteitsvol, aantrekkelijk en up-to-date opleidingsaanbod aanbieden vraagt aandacht voor innovatie. Het beleidsplan licht de facultaire visie rond onderwijsinnovatie toe.

Goedgekeurde Projecten 2019:

 

Goedgekeurde Projecten 2018:

 

Goedgekeurde Projecten 2017:

 

Goedgekeurde Projecten 2016:

 

Goedgekeurde Projecten 2015:

 

Goedgekeurde projecten 2014:

 

Eigen innovatie initiatieven:

Meer info: www.motiverendlesgeven.ugent.be

contact: Branko.Vermote@ugent.be

Meer weten

Contact

Decanaat
Campus UZ, K3, ingang 42, 3de verdiep
De Pintelaan 185
9000 Gent

Onderwijsdirecteur

Lieven Danneels

Prof Lieven Danneels

Beleidsmedewerkers

Leen Aper   Leen Aper: coördinator onderwijsinnovatie en coördinator kwaliteitszorg Master in de Specialistische Geneeskunde

Peter Van den Berghe   Peter Van den Berghe: coördinator Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Anne Magherman   Anne Magherman: coördinator interne en externe kwaliteitszorg

Beatrice   Beatrice De Smet: beleidsmedewerker kwaliteitszorg

Vanessa Claeys   Vanessa Claeys: projectmedewerker Train the Trainer Specialistische Geneeskunde

Wies Allemeersch

 

 

Wies Allemeersch: projectmedewerker Geïntegreerd toetsen

 

 

 

Silke Goyvaerts

 

 

Silke Goyvaerts: projectmedewerker Interprofessioneel samenwerken en communiceren