Onderwijskwaliteitszorg

Om de kwaliteitszorg van de opleidingen in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen te structureren en te borgen, wordt gebruik gemaakt van een PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) waar specifiek geduid wordt wie welke initiatieven inzake kwaliteitszorg uitvoert en welke activiteiten daartoe ondernomen worden. De opleiding gaat in zijn kwaliteitszorgsysteem dan activiteiten plannen (Plan), deze doen / uitvoeren (Do), in een volgende fase reflecteren en controleren (check) of de activiteiten terdege uitgevoerd worden en tenslotte bijsturen en aanpassen waar nodig (Act). Dit cyclisch proces zorgt ervoor dat kwaliteitszorg breed gedragen wordt in de opleiding waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld worden in het kwaliteitsborgingsproces.
De PDCA-cyclus voor onderwijskwaliteitszorg voor de opleidingen uit de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen ziet er als volgt uit:

visuele voorstelling van de PDCA cyclus

Binnen elke fase van uitvoering van de PDCA-cyclus zijn specifieke actoren betrokken die eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. In het kader van kwaliteitszorg kan dit als volgt ingevuld worden.

Generieke kwaliteitsdocumenten

 • Evaluaties: generieke vragenlijsten
  • Instroom bachelor
  • Instroom master
  • Instroom schakel
  • Alumni
  • Werkveld
  • Bachelor
  • Master
  • Predictoren
 • Toetsbeleid
 • Masterproeven
 • KCO: algemene documenten
 • Visitaties

Opleidingsspecifieke documenten

 • Biomedische Wetenschappen
 • Ergotherapeutische Wetenschap
 • Geneeskunde
 • Gezondheidsvoorlichting en -bevordering
 • Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen
 • Logopedische en Audiologische wetenschappen
 • Management en beleid van de Gezondheidszorg
 • Manama
  • Arbeidsgeneeskunde
  • Specialistische geneeskunde
  • Specialistische Tandheelkunde
 • Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
 • Tandheelkunde
 • Verpleeg- en Vroedkunde