Facultaire Dienst Onderwijs

De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning is het aanspreekpunt voor alle facultaire onderwijsaangelegenheden en heeft een ondersteunende functie voor facultaire raden en commissies die betrokken zijn bij het onderwijs. De taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld over vier clusters: de cluster studentenadministratie, de cluster kwaliteitszorg, de cluster onderwijsaanbod (internationalisering, stages, curriculummanagement en masterproeven) en de cluster monitoraat.

FDO dagen

Door de FDO wordt er jaarlijks een facultaire onderwijsdag georganiseerd.

In 2015 ging deze onderwijsdag door op 4 september.

FDO team GE

Foto genomen op onderwijsdag van 4/09/2015.

Contact

Onderwijsdirecteur: Prof. dr. Lieven Danneels

Telefoonboek FDO