Onderwijs in coronatijd

Vragen over online tools

Vragen over lessen on campus

Vragen over examens

Andere vragen

Contact

09/332 33 15

onderwijs.fge@ugent.be

Kan ik een kennisclip opnemen in een professionele opnamestudio?

Vanaf AJ 2020-2021 kan je als lesgever kennisclips opnemen in de voormalige studio’s van studentenradio Urgent.fm. Het team Multimedia biedt technische ondersteuning ter plaatse. Een intakegesprek is wel verplicht. Meer info vind je op de website van het team Multimedia.

Hoe en wanneer gebruik ik de chat-functie?

De chatfunctie is bedoeld om studenten die de les online volgen de mogelijkheid te geven om vragen of onduidelijkheden over de leerstof te signaleren. Via de chat kunnen studenten ook technische problemen melden.

Gebruik als lesgever korte pauzes om de vragen uit de chat te beantwoorden.

Tijdens de eerste lesweek bleek dat sommige studenten de chat gebruiken (en misbruiken) om onderling te chatten. We raden je aan om de chatfunctie zo in te stellen dat studenten alleen kunnen chatten met de lesgever (host). Of spreek bij het begin van de les duidelijk af wanneer de chat mag gebruikt worden. 

Hoe sluit ik een mobiele set aan op mijn eigen laptop?

In diverse auditoria en leslokalen op de Campus UZ zijn reeds mobiele sets geïnstalleerd op de vaste pc. Je mag deze mobiele set niet loskoppelen. Als je je eigen laptop wil gebruiken, ontleen een mobiele set bij je vakgroep of het decanaat.

Hoe behoud ik goede geluidskwaliteit bij een mobiele set?

Om een goede geluidskwaliteit te garanderen, blijf je best binnen een straal van 4 meter van de mobiele set. Neem liefst plaats vóór de mobiele zet, waar de microfoon ingebouwd zit.

Wanneer gebruik ik een capture agent of een mobiele set?

Om logistieke en organisatorische redenen wordt een capture agent alleen gebruikt in de opleiding geneeskunde. In de andere opleidingen van de faculteit gebruik je een mobiele set.

Moet ik gestreamde lessen opnemen?

Elke les die online gestreamd wordt, moet opgenomen worden. Bij het gebruik van capture agent wordt de les automatisch gestreamd bij het instellen van de lesopname. Ook bij gebruik van de andere online systemen (Zoom, Bongo VC, MS Teams) is dit steeds het geval.

Wanneer start ik de lesopname?

Dit hangt af van de tool die je gebruikt. Als je de capture agent gebruikt, start dit automatisch. Bij Zoom hangt dit af van jouw instellingen. Klik hier als je meer wil weten over het opnemen van een Zoom-sessie vanuit je Ufora-cursus.

Kan iemand anders mijn lesopname plannen?

We raden je aan om als lesgever de meeting zelf te plannen. Als organisator heb je namelijk meer rechten tijdens de livestreaming/lesopname.

Laat je dit toch door iemand anders doen, let erop dat die persoon de vereiste rechten in Ufora heeft.

Vraag die persoon om jou na de planning van de opname meteen host te maken van de les. Een andere optie is dat de planner aanwezig is bij de opstart van de meeting: zo ben je zeker dat je alle rechten hebt voor het delen van de presentatie of het maken van break-outrooms.

Hoe stel ik mijn lesopname beschikbaar voor studenten?

Dit verschilt van tool tot tool.

  • Bij Zoom ga je binnen je Ufora-cursus naar ‘overige tools’ > ‘cloud recordings’ > druk op ‘publish’ (op de regel van de betrokken opname). Wil je de opname een meer betekenisvolle plaats wil geven bij ‘Inhoud’ in je Ufora-cursus? Je vindt hier de uitleg.  Alle informatie over ZOOM staat gebundeld bij de onderwijstip Zoom.
  • Bongo VC: bij het plannen van een bijeenkomst kan je bij de instellingen ‘Opgenomen bijeenkomst publiceren’ aanvinken. Wil je de opname een meer betekenisvolle plaats wil geven bij ‘Inhoud’ in je Ufora-cursus? Je vindt hier de uitleg. Andere mogelijkheden worden besproken in de FAQ van de tool Bongo VC.
  • Bij MS Teams komen de opnames automatisch op het Microsoft Stream platform terecht. De opname is ook beschikbaar in de chat van een Teams-vergadering. Pas op: deze  automatische upload van opnames van MS Teams sessies naar Microsoft Stream geldt alleen voor ZAP en AAP. Alle info over het werken met MS Teams vind je in de onderwijstip MS Teams..

Wanneer komen studenten in een ‘waiting room’ terecht?

In Zoom staat de waiting room voor studenten (UGent en non-UGent) standaard aan. Externen (zonder UGent-adres) en studenten die inloggen met een andere account dan hun UGent-account, moeten eerst toegelaten worden door de host. Vraag studenten dus steeds om te werken met hun UGent-account, temeer omdat ze die ook nodig hebben voor het bekijken van de opnames.

Kan een student aantekeningen maken op een presentatie?

Studenten hebben in Zoom de mogelijkheid om aantekeningen te maken op de presentatie van de lesgever. De lesgever kan die optie tijdens de meeting uitvinken.

Waar en wanneer moeten studenten een mondmasker dragen?

Op de facultaire campus moeten studenten een chirurgisch mondmasker dragen (geen stoffen mondmasker), dat de mond en neus bedenkt en dagelijks ververst wordt.

Studenten moeten het chirurgisch mondmasker dragen tijdens hoorcolleges, ongeacht de bezetting, groepsgrootte, kleurcode en afstand.

Het dragen van een chirurgisch mondmasker is ook verplicht voor kleine groepen met een bezetting van 1 op 5.

De mondmaskerplicht geldt overal waar lessen doorgaan, ook voor onderwijsactiviteiten die buiten de faculteit doorgaan zoals Campus Ledeganck en De Sterre.

Waar moeten studenten plaatsnemen in een auditorium?

In de auditoria zijn markeringen aangebracht op de stoelen waar de studenten mogen plaatsnemen, dit zowel in een bezetting 1/2 (groene bol) als in een bezetting 1/5 (witte bol).

Als lesgever is het belangrijk dat je goed opvolgt dat studenten binnen de mogelijke bezetting op de aangeduide stoelen plaatsnemen, zodat er steeds sprake is van social distancing.

Tijdens het lesgeven mag je het mondmasker afzetten op voorwaarde dat de afstand tussen jou en de studenten op de eerste rij minstens 2 meter is.

Waar moet je op letten bij ventilatie?

Alle leslokalen en auditoria op campus UZ hebben 2 sterren ventilatie. Dat betekent dat er een continue mechanische ventilatie aanwezig is met 100% buitenlucht. Toch raden we sterk aan om de ramen en duren te openen tijdens de lessen of pauzes. Hier vind je meer uitleg over de ventilatienormen.

Hoe lang mag een les duren?

Na elk lesblok van één uur moet een half uur ventilatiepauze ingelast worden. Ook als je meerdere lesblokken na elkaar in hetzelfde auditorium geeft (aan dezelfde groep), moet je deze richtlijn volgen.

Vermijd dat studenten uit verschillende groepen bij het binnen- en buitengaan elkaar kruisen, en vraag studenten om tijdens de pauzes en voor en na de lessen niet samen te scholen en de social distancing-maatregel te respecteren.

Wat als er minder studenten aanwezig zijn dan verwacht?

In groepen kleiner dan 50 personen mag er in bezetting 1/2 gewerkt worden. Sommige studenten die het onderwijs op de campus kunnen volgen, kiezen er toch voor om de lessen online te volgen. Daardoor zijn er soms vrije plaatsen in het leslokaal. Signaleer dit aan de curriculummanager van de opleiding waar u de les geeft. Zo kunnen de vrije plaatsen opengesteld worden voor andere studenten.

Hoe organiseer ik feedbackmomenten na de examens?

Elke student heeft na de examens recht op feedback, zeker in deze bijzondere tijden waarin studenten vooral op zichzelf aangewezen zijn, kan feedback een belangrijke hulpbron zijn. Via deze onderwijstip kom je te weten hoe je dit best aanpakt.

Moet ik nog een ‘coronacheck’ toepassen op de examenresultaten?

Nee. De coronacheck wordt niet meer toegepast op de examenresultaten van de eerste examenperiode van het academiejaar 2020-2021.

Hoe bereid ik mijn studenten voor op het examen?

Om je studenten voor te bereiden op het examen raden we je aan om een ‘boostersessie’ en/of een voorbereidende examensessie te organiseren. Een boostersessie is een online interactief moment met studenten, waarbij je dieper ingaat op de leerstof die ze moeilijk vinden en vragen beantwoordt. Tijdens een voorbereidende examensessie kan je enkele voorbeeldvragen en veel gemaakte fouten bespreken. Lees de onderwijstips hierover.

Hoe evalueer ik on campus en online in het academiejaar 2020-2021?

Lesgevers die zich stilaan willen voorbereiden op hun examens in januari, kunnen al eens grasduinen in de info op de onderwijstip rond evalueren in coronatijden. Vanuit UGent werd hiervoor een globaal kader uitgewerkt.

Kan ik een training volgen rond online evalueren?

Heb je binnenkort een (of meerdere) online examen(s) ingepland? Weet je nog niet goed hoe je dit moet aanpakken of wil je een eerder opgedane ervaring delen met collega’s? Dan zijn deze uitwisselsessies iets voor jou.

Hoe neem ik een evaluatie en/of toezicht op?

Alle online evaluaties moeten opgenomen worden, net als het toezicht tijdens die evaluatiemomenten. De opnames gebruik je alleen om onverwachte problemen tijdens het examen op te vangen (internetpannes of andere technische storingen), het examen te beoordelen, feedback op het examen te geven of een (vermoeden van) onregelmatigheid aan te tonen. Lees hoe je een evaluatie opneemt en waar je op moet letten.

Welke analyses kan ik als lesgever uitvoeren op basis van gegevens binnen Ufora?

Wil je weten hoe actief je studenten met een cursus aan de slag gaan binnen Ufora? Benieuwd hoeveel procent van de studenten boven of onder de helft op een bepaalde testvraag scoort? Bekijk de onderwijstip Learning analytics: wat leer je eruit als lesgever?

Hoe maak ik mijn online lessen activerend en verhoog ik de betrokkenheid van studenten?

Geef je het komende semester online les en wil je die online lessen activerend maken, alsook de betrokkenheid van je studenten verhogen? Dan is de workshop Online activeren met quick wins iets voor jou

Hoe geef ik mijn opleidingsonderdeel vorm?

Waar houd je als UGent-lesgever best rekening als je je opleidingsonderdeel ontwerpt en verzorgt? Welke elementen zorgen voor een opleidingsonderdeel dat goed in elkaar zit en dat leidt tot een krachtige leeromgeving voor studenten? Leer er meer over in deze onderwijstip.

Waar vind ik een overzicht van alle geplande onderwijsondersteuningssessies?

Het onderwijsondersteuningsteam van de UGent biedt tal van trainingen, onderwijstrajecten en uitwisselingsessies aan voor lesgevers. Bekijk alle geplande initiatieven.

Hoe help ik een student die zich niet goed voelt?

Peil als lesgever regelmatig naar het welzijn van je studenten. Merk je dat een iemand ziek is, met iets zit of vragen heeft over studeren? Dan kan je verwijzen naar de website Wel in je vel op het studentenportaal: daar staan alle initiatieven van de UGent rond welzijn van studenten.

Hoe ga ik om met vervelend gedrag tijdens de les?

Een les verloopt niet altijd zoals je het in gedachten had. Wat doe je met vragen waarop je het antwoord niet weet? En wat als die vragen ook nog eens irrelevant zijn? Hoe ga je om met laatkomers? En wat doe je als studenten enorm storend gedrag vertonen? Lees in deze onderwijstip hoe je met dergelijke situaties kan omgaan.

Welke veiligheidsmaatregelen moet ik in acht nemen bij het evalueren van practica?

De faculteit heeft enkele richtlijnen uitgeschreven voor de evaluatie van practica. Deze richtlijnen kan je verfijnen op het niveau van het opleidingsonderdeel, zodat je met specifieke aspecten kan rekening houden. Bekijk de facultaire richtlijnen.

Wat met privacy-gevoelige informatie bij een lesopname?

Bekijk hiervoor de UGent-richtlijnen.

Hoe kan ik studenten tussentijds evalueren?

Er zijn heel wat mogelijkheden om studenten tussentijds te evalueren. Je vindt hier een overzicht van de mogelijkheden.