Peer Tutoring

Studenten Logopedie/Audiologie worden ingedeeld in een tutor tutee relatie met als doel het aanleren van nieuwe vaardigheden.

De tutor oefent zijn/haar begeleidings- en behandelingsvaardigheden in ter voorbereiding op de stage.

De tutee wordt gescreend en specifiek geremedieerd op stem- en spreekvaardigheden.