“State of the Art” lezingen bij het op rust gaan van de professoren geneeskunde en gezondheidswetenschappen