Moeilijk hanteerbaar gedrag bij ouderen - T. Declercq