Missie

MISSIE

De Ethische Commissie Dierproeven (ECD) van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen is samengesteld volgens de vigerende wetgeving (KB 29 mei 2013).

De ECD heeft als opdracht: (volgens KB 29 mei 2013):

  • De evaluatie en goedkeuring van projecten waarbij proefdieren betrokken zijn, uitgevoerd in de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en de faculteit Farmaceutische Wetenschappen (campus Heymans, campus Baertsoenkaai, campus Farmaceutische Wetenschappen)
  • Het opstellen van criteria op ethisch vlak inzake dierproeven
  • Advies verlenen aan proefleiders en medewerkers inzake de ethische aspecten van dierproeven en de wettelijke bepalingen inzake dierproeven
  • Een retrospectieve analyse uitvoeren van alle projecten tenzij die enkel dierproeven omvatten die als ‘terminaal’ kunnen worden ingedeeld, binnen een zelf te bepalen termijn
  • De opvolging van projecten waarbij de ECD  een goedkeuring van een project kan intrekken als het project niet overeenkomstig het goedgekeurde dossier wordt uitgevoerd