Over de faculteit

De faculteit Geneeskunde was samen met de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Rechten en Wetenschappen, één van de 4 stichtende faculteiten van de toenmalige Rijksuniversiteit Gent in 1817 en bestaat nog steeds en hoe!

De missie van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen omvat een algemeen luik dat geldt voor de verschillende studierichtingen die de faculteit verzorgt en zeven specifieke luiken, eigen aan elk van de aangeboden studierichtingen.