Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek neemt initiatieven om het wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen te bevorderen en zorgt voor de continue opvolging van deze initiatieven. De Faculteitsraad is de eindverantwoordelijke bij het beoordelen van de goede werking van de Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Er werd een Strategisch Beleidsplan Onderzoek FGE 2018-2022 uitgeschreven, als leidraad voor het facultair onderzoeksbeleid voor een periode van vijf jaar voor iedereen aan de faculteit die met onderzoek is begaan. Dit beleidsplan kan opgevraagd worden. Alle verslagen zijn terug te vinden op SharePoint 

Doelstellingen

  1. bevorderen van de doorstroming van informatie over het verwerven van kredieten en mandaten naar de faculteitsleden.
  2. bevorderen van het aantal en de kwaliteit van mandaat- en kredietaanvragen door de faculteitsleden.
  3. bevorderen van samenwerking op wetenschappelijk gebied binnen de faculteit, mede gebaseerd op de bevordering van infrastructuur, zware apparatuur en personeelsbestand voor het wetenschappelijk onderzoek.
  4. bevorderen van een transparante oordeelkundige analyse van wetenschappelijk onderzoek.
  5. bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de curricula van de opleidingen in de faculteit.
  6. bevorderen van public relations omtrent wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit.
  7. bevorderen van belangen van wetenschappelijk onderzoek in de relatie UZ Gent - faculteit.

 

Leden

Prof. Catherine Van Der Straeten, Prof. Christophe Ampe, Prof. Dirk De Bacquer, Prof. Dirk Elewaut, Prof. Elfride De Baere, Evelien Snauwaert, Frédéric Clement, Prof. Griet Glorieux, Prof. Guy Brusselle, Prof. Guy Joos, Prof. Johan Van de Voorde, Prof. Joris Delanghe, Prof. Kristiane Van Lierde, Prof. Lennart Martens, Prof. Lieven Danneels, Prof. Linos Vandekerckhove, Prof. Luc Leybaert, Prof. Luc Martens, Prof. Olivier De Wever, Prof. Patrick Calders, Prof. Philippe Gevaert, Renée Bultijnck, Prof. Robrecht Raedt, Prof. Stefaan De Henauw, Prof. Tessa Kerre, Prof. Wim Derave, Prof. Wim Ceelen, Wim Trypsteen

 

Cel Wetenschappelijk Onderzoek

De Cel Wetenschappelijk Onderzoek bestaat uit de coördinator van de Cel, aangeduid door de decaan, de voorzitter van de Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en 1 van de afgevaardigden van de faculteit in de onderzoeksraad. De Cel werkt initiatieven uit zoals bepaald in de beleidsverklaring. Ze zorgt voor opvolging van alle lopende zaken en bereidt de vergaderingen van de Commissie voor. De Cel is dus de operationele eenheid ter ondersteuning van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek.

Alle verslagen zijn terug te vinden op SharePoint

Leden

Prof. Guy Joos (coördinator - onderzoeksdirecteur en voorzitter CWO), Prof. Elfride De Baere (voorzitter CWO), Prof. Linos Vandekerckhove, Prof. Wim Derave

Contact

Charlotte Crokaerts (beleidsmedewerker onderzoek)