Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek neemt initiatieven om het wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen te bevorderen en zorgt voor de continue opvolging van deze initiatieven. De Faculteitsraad is de eindverantwoordelijke bij het beoordelen van de goede werking van de Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Doelstellingen

  1. bevorderen van de doorstroming van informatie over het verwerven van kredieten en mandaten naar de faculteitsleden.
  2. bevorderen van het aantal en de kwaliteit van mandaat- en kredietaanvragen door de faculteitsleden.
  3. bevorderen van samenwerking op wetenschappelijk gebied binnen de faculteit, mede gebaseerd op de bevordering van infrastructuur, zware apparatuur en personeelsbestand voor het wetenschappelijk onderzoek.
  4. bevorderen van een transparante oordeelkundige analyse van wetenschappelijk onderzoek.
  5. bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de curricula van de opleidingen in de faculteit.
  6. bevorderen van public relations omtrent wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit.
  7. bevorderen van belangen van wetenschappelijk onderzoek in de relatie UZ Gent - faculteit.

Leden

Prof. dr. C. Ampe (vervanger: Prof. dr. G. Leclercq)
Prof. dr. S. Bekaert
Prof. dr. L. Brochez
Prof. dr. P. Calders (vervanger: Prof. dr. B. Cagnie)
Prof. dr. W. Ceelen
Prof. dr. D. De Bacquer
Prof. dr. E. De Baere (voorzitter)
Prof. dr. B. Deforche
Prof. dr. M. De Vos
Prof. dr. W. Derave (vervanger: Prof. dr. D. De Clercq)
Prof. dr. K. D'Herde (vervanger: Prof. dr. J. De Maeseneer)
Prof. dr. P. Hoebeke (Decaan)
Prof. dr. G. Joos (coördinator Cel WO - Onderzoeksdirecteur)
Prof. dr. L. Leybaert (voorzitter)
Prof. dr. L. Martens (vervanger: Prof. dr. L. Marks)
Prof. dr. P. Santens
Prof. dr. J. Van Borsel (vervanger: Prof. dr. K. Van Lierde)
Prof.dr. L. Vandekerckhove
Prof. dr. J. Van De Voorde (vervanger: Prof. dr. J. Vande Walle)
Prof. dr. S. Verhaeghe (vervanger: Prof. dr. P. Gemmel)
dr. L. Lahousse
dr. E. Snauwaert
drs. W. Trypsteen
dr. B. Bruneel (vervanger)
dr. R. Bultijnck (vervanger)
dr. M. van Gele (vervanger)                                                                                                                                                                                                                                              

Cel Wetenschappelijk Onderzoek

De Cel Wetenschappelijk Onderzoek bestaat uit de coördinator van de Cel, aangeduid door de decaan, de voorzitter van de Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en 1 van de afgevaardigden van de faculteit in de onderzoeksraad. De Cel werkt initiatieven uit zoals bepaald in de beleidsverklaring. Ze zorgt voor opvolging van alle lopende zaken en bereidt de vergaderingen van de Commissie voor. De Cel is dus de operationele eenheid ter ondersteuning van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek.

Leden

Prof. dr. Guy Joos (coördinator)
Prof. dr. L. Leybaert (voorzitter CWO)
Prof. dr. E. De Baere (voorzitter CWO)
Prof.dr. L. Vandekerckhove

Contact

Charlotte Crokaerts (beleidsmedewerker onderzoek)

Alle verslagen zijn terug te vinden op SharePoint