Commissie voor Medische Ethiek

Commissie voor Medische Ethiek
Universitair ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10, 9000 Gent
Ingang 75 –route 7522
Fax. : +32 9 332 49 62
Mail : Ethisch.Comite@UZGent.be

Omschrijving Commissie voor Medische Ethiek

Zoals vereist door artikel 70 ter van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen wordt in het Universitair Ziekenhuis Gent een Commissie voor Medische Ethiek ingesteld. De leden van het comité worden overeenkomstig het KB van 12 augustus 1994 aangewezen door de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis.

De Commissie voor Medische Ethiek heeft volgende opdrachten :

  1. een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg;
  2. een ondersteunende opdracht bij de beslissingen over individuele gevallen inzake ethhiek;
  3. een adviserende opdracht met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

Samenstelling Commissie voor Medische Ethiek

Voorzitter : Prof. dr. Dirk Matthys
Secretaris : Prof. dr. Johan Decruyenaere
Leden

Stafmedewerkers

Stafmedewerker Commissie voor Medische Ethiek - focus klinische studies: Mevr. Muriël Fouquet (Muriel.Fouquet@uzgent.be)
Tel.: +32 9 332 33 36

Stafmedewerker Commissie voor Medische Ethiek - focus ethische kwesties: Mevr. Sabine Van de Moortele (Sabine.VandeMoortele@uzgent.be)
Tel.: +32 9 332 68 54

Scripties

Prof. dr. em. Robert Rubens (Robert.Rubens@UGent.be)

Secretariaat

Mevr. Sandra De Paepe (Sandra.DePaepe@uzgent.be)
Tel. : +32 9 332 26 88

Mevr. Wendy Van de Velde (Wendy.VandeVelde@uzgent.be) - secretariaat focus klinisch onderzoek
Tel. : +32 9 332 56 13

Mevr. Ann. Haenebalcke (Ann.Haenebalcke@uzgent.be)
Tel. : +32 9 332 22 66

Reglement van inwendige orde

Soorten onderzoek

 Alle documenten vindt u op de site http://www.uzgent.be/medische-ethiek

Algemene info

Permanente vorming