Commissie voor Medische Ethiek

De Pintepark II - 2de verdieping
De Pintelaan 185, 9000 Gent
Fax. : +32 9 332 49 62
Mail : Ethisch.Comite@UZGent.be

Omschrijving Commissie voor Medische Ethiek

Zoals vereist door artikel 70 ter van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen wordt in het Universitair Ziekenhuis Gent een Commissie voor Medische Ethiek ingesteld. De leden van het comité worden overeenkomstig het KB van 12 augustus 1994 aangewezen door de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis.

De Commissie voor Medische Ethiek heeft volgende opdrachten :

  1. een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg;
  2. een ondersteunende opdracht bij de beslissingen over individuele gevallen inzake ethhiek;
  3. een adviserende opdracht met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

Samenstelling Commissie voor Medische Ethiek

Voorzitter : Prof. dr. Dirk Matthys
Secretaris : Prof. dr. Johan Decruyenaere
Leden

Stafmedewerkers

Stafmedewerker Commissie voor Medische Ethiek - focus klinische studies: Mevr. Muriël Fouquet (Muriel.Fouquet@uzgent.be)
Tel.: +32 9 332 33 36

Stafmedewerker Commissie voor Medische Ethiek - focus ethische kwesties: Mevr. Sabine Van de Moortele (Sabine.VandeMoortele@uzgent.be)
Tel.: +32 9 332 68 54

Scripties

Prof. dr. em. Robert Rubens (Robert.Rubens@UGent.be)

Secretariaat

Mevr. Sandra De Paepe (Sandra.DePaepe@uzgent.be)
Tel. : +32 9 332 26 88

Mevr. Wendy Van de Velde (Wendy.VandeVelde@uzgent.be) - secretariaat focus klinisch onderzoek
Tel. : +32 9 332 56 13

Mevr. Ann. Haenebalcke (Ann.Haenebalcke@uzgent.be)
Tel. : +32 9 332 22 66

Reglement van inwendige orde

Soorten onderzoek

De indieningsmodaliteiten voor academisch onderzoek werd per 1 oktober 2015 gewijzigd. Gelieve de richtlijnen per soort aanvraagdocument te raadplegen. U vindt eveneens meer informatie op www.bimetra.be/clinics

Academisch OnderzoekIndustrie gesponsord onderzoek
interventioneel academisch onderzoek
retrospectief academisch onderzoek
academisch prospectief observationeel onderzoek
(enkel gegevensverzameling, afname vragenlijsten/interview)

scriptie
de aanvraag dient vergezeld te zijn van een begeleidende brief
en ontvangstbewijs met vermelding van de bijgevoegde documenten

Algemene info

Permanente vorming