Vergaderdata Commissie voor Medische Ethiek

2015-2016

Bij indiening van een aanvraag voor onderzoek moet er geen rekening gehouden worden met de vergaderdata van de algemene vergadering van de Commissie voor Medische Ethiek.

Sinds de wet van 7 mei 2004 is de werkwijze van de Commissie voor Medische Ethiek aangepast.
Van zodra een ingediende aanvraag ontvankelijk verklaard wordt begint de procedure te lopen.
Enkel bij onduidelijkheid zal een aanvraag besproken worden op een vergadering.De Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent heeft namelijk naast zijn maandelijkse vergadering ook nog een wekelijkse subcommissie vergadering waarop de aanvraag van studies indien nodig kan besproken worden.

Vergaderdata algemene vergadering ethisch comité

2018:

 • Dinsdag 21 augustus 2018
 • Dinsdag 18 september 2018
 • Dinsdag 16 oktober 2018
 • Dinsdag 20 november 2018
 • Dinsdag 18 december 2018

2019:

 • Dinsdag 15 januari 2019
 • Dinsdag 19 februari 2019
 • Dinsdag 19 maart 2019
 • Dinsdag 16 april 2019
 • Dinsdag 21 mei 2019
 • Dinsdag 18 juni 2019