Vergaderdata Commissie voor Medische Ethiek

2015-2016

Bij indiening van een aanvraag voor onderzoek moet er geen rekening gehouden worden met de vergaderdata van de algemene vergadering van de Commissie voor Medische Ethiek.

Sinds de wet van 7 mei 2004 is de werkwijze van de Commissie voor Medische Ethiek aangepast.
Van zodra een ingediende aanvraag ontvankelijk verklaard wordt begint de procedure te lopen.
Enkel bij onduidelijkheid zal een aanvraag besproken worden op een vergadering.De Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent heeft namelijk naast zijn maandelijkse vergadering ook nog een wekelijkse subcommissie vergadering waarop de aanvraag van studies indien nodig kan besproken worden.

Vergaderdata algemene vergadering ethisch comité

2017:

 • Dinsdag 21 februari 2017
 • Dinsdag 21 maart 2017
 • Dinsdag 18 april 2017
 • Dinsdag 16 mei 2017
 • Dinsdag 20 juni 2017
 • Maand juli geen vergadering (week van de Gentse feesten – CME is gesloten)
 • Dinsdag 22 augustus 2017
 • Dinsdag 19 september 2017
 • Dinsdag 17 oktober 2017
 • Dinsdag 21 november 2017
 • Dinsdag 19 december 2017