ECD - Contact

Secretariaat

ecd.ge@ugent.be

Decanaat 3K3 (ingang 42)
De Pintelaan 185
9000 Gent
Tel. 09 332 55 29

Vlaamse overheid (informatie over reglementering, aanvraag tot erkenning laboratoria of fokinstelling, e.d.)

Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Dierenwelzijn
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
tel onthaal: 02/553 15 12

dierenwelzijn@vlaanderen.be
www.lne.be/dierenwelzijn