Educational Research Network in Health Sciences

Visie/missie

Het Educational Research Network in Health Sciences heeft als doel:

 • Kennis en expertise inzake onderwijskundig onderzoek op de faculteit bundelen
 • Deze kennis en expertise actief binnen het netwerk delen
 • De individuele en collectieve kennis en expertise van de leden verhogen, verbreden en verdiepen door multi- en interdisciplinair te werken
 • Op een zelfsturende en zelf-organiserende manier werken, vertrekkend vanuit de eigen individuele interesses, vragen of specifieke problemen die ervaren worden
 • Het onderwijskundig onderzoek binnen de faculteit zichtbaar maken en promoten

Er wordt een lerend en agerend netwerk beoogd door:

 • Een heterogene (in discipline en in ervaring) groep samen te stellen en te onderhouden
 • Op regelmatige tijden samen te komen en (positieve en negatieve) onderzoekservaringen uit te wisselen en te bespreken
 • Gezamenlijk onderzoeksprioriteiten te bepalen (op basis van wetenschappelijke en maatschappelijke argumenten)
 • Gezamenlijke onderzoeksprojecten op te stellen, te zoeken naar financiering en projecten uit te voeren
 • De relaties tussen de netwerkleden te bevorderen
 • Open te staan voor nieuwe contacten en relaties met betrekking tot onderwijskundig onderzoek over de faculteiten heen en in internationale context
 • In communicatie te gaan met het faculteitsbestuur over behandelende topics

Verslagen vergaderingen

Overzicht Onderwijskundig onderzoek aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Overzicht onderzoekers

Contact

Wenst u graag meer informatie of hebt u aanvullingen op het overzicht van onderzoekers,
contacteer: leen.aper@ugent.be of peter.pype@ugent.be