Faculteitsraad

De faculteitsraad is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs, het onderzoek en het dienstbetoon aan derden evenals voor alle aangelegenheden die de werking van de faculteit beïnvloeden of bepalen.

Documenten faculteitsraad

Agenda en verslagen zijn te vinden op de SharePoint site van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen http://sharepoint.ugent.be/start/GE (OPGELET: Voorbereidende documenten zijn ter inzage bij mevr. Joke Vanden Broecke, 3K3, decanaat)

Data Faculteitsraden AC-jaar 2018-2019

 • woensdag 3 oktober 2018
 • woensdag 17 oktober 2018
 • woensdag 14 november 2018
 • woensdag 12 december 2018
 • MAANDAG 14 januari 2019
 • woensdag 13 februari 2019
 • woensdag 13 maart 2019
 • woensdag 10 april 2019
 • woensdag 8 mei 2019
 • woensdag 5 juni 2019
 • woensdag 3 juli 2019
 • woensdag 11 september 2019