Faculteitsraad

De faculteitsraad is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs, het onderzoek en het dienstbetoon aan derden evenals voor alle aangelegenheden die de werking van de faculteit beïnvloeden of bepalen.

Documenten faculteitsraad

Agenda en verslagen zijn te vinden op de SharePoint site van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen http://sharepoint.ugent.be/start/GE (OPGELET: Voorbereidende documenten zijn ter inzage bij mevr. Joke Vanden Broecke, 3K3, decanaat)

Data Faculteitsraden AC-jaar 2019-2020

 • woensdag 2 oktober 2019
 • woensdag 13 november 2019
 • woensdag 11 december 2019
 • woensdag 15 januari 2020
 • woensdag 12 februari 2020
 • woensdag 18 maart 2020
 • woensdag 22 april 2020
 • woensdag 13 mei 2020
 • woensdag 10 juni 2020
 • woensdag 8 juli 2020
 • woensdag 9 september 2020