Studentenvertegenwoordiging

Studentenwerkgroep voor Internationale Samenwerking en Stages (SWISS)

Het SWISS bestaat uit studenten geneeskunde met een interesse in buitenlandse samenwerking, zowel wat buitenlandse stages en inleefreizen betreft, als ontwikkelingssamenwerking en sensibilisering rond wereldproblematiek.

Praktisch realiseren we deze doelstellingen op verschillende manieren.
We maken medestudenten warm voor stages in het buitenland door het organiseren van info-avonden rond stagemogelijkheden. We spitsen ons hierbij toe op enerzijds de inleefstages die in de vrijetijdssfeer passen (met beurzen van de Vlaamse Overheid-JINT, of van de UGent-BIOS), en anderzijds de Socratesstages en de overzeese stages in het kader van het curriculum geneeskunde.
Anderzijds organiseren wij ook achtergrondactiviteiten voor de studenten, zoals lezingen over wereldthema’s (patentenproblematiek in de Derde Wereld, conflictgeied van de Grote Meren...), workshops (Afrikaanse dans, stadswandeling in het multiculturele Antwerpen), eet- of filmavondjes... We proberen ons oog ook meer en meer te richten op rechtstreekse samenwerking met studenten van andere geneeskundefaculteiten. Zo was het SWISS vorig jaar samen met het SWOP (Studentenwerkgroep Opleiding) op bezoek bij de Maastrichtse geneeskundefaculteit. Naar de toekomst toe willen wij ook participeren in internationale studentencongressen.

Elke student geneeskunde kan lid worden door naar de vergaderingen te komen. Er is een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris, en een SWISS praeses die de communicatie met de studentenvereniging VGK onderhoudt. Wij krijgen immers financiële steun van het VGK, evenals van de faculteit. Twee leden van het SWISS zetelen ook als studentenvertegenwoordiger in de Facultaire Commissie voor Internationalisering (FCI) en zijn op die manier betrokken bij de besluitvorming van de faculteit omtrent buitenlandse stages en ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s.

Het aantal leden van het SWISS wisselt van jaar tot jaar. De kerngroep bestaat meestal uit zo’n 10-15 studenten. We bereiken echter een veel groter deel van de studenten op onze activiteiten en lezingen. Ook de cijfers van mensen die naar het buitenland vertrekken ligt relatief hoog, zeker wat de inleefreizen betreft. Op die manier hopen wij een relevante bijdrage te vormen aan het curriculum van de Gentse geneeskundestudent.

Contactpersoon: Amélie Dendooven, SWISS voorzitter, studente geneeskunde