Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds (FacMob)

De faculteit beschouwt mobiliteit in het kader van onderzoek als een evident onderdeel van de loopbaan van elke onderzoeker. Heeft u één van de onderstaande modaliteiten ingepland dan kan u een aanvraag tot financiering indienen bij het Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds (FacMob).

COVID-19 richtlijnen bij indienen FacMob-aanvraag: Er worden enkel nieuwe FacMob-kredieten verleend voor onderzoeksmobiliteit die binnen de UGent richtlijnen valt. Enkel in geval van een positief reisadvies van de UGent én de onthaalinstelling is een FacMob-aanvraag mogelijk.
Parallelle FWO-aanvraag verplicht voor uitgaande mobiliteit: Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds is een parallelle FWO-aanvraag verplicht (uitgezonderd inkomende mobiliteit).  De deadline voor de FWO-aanvraag is ten laatste drie maanden voor de afreis. Bijkomende regelgeving vindt u in het  Facultair Mobiliteitsreglement.

Uitgaande mobiliteit: Congres, workshop of cursus

Financiering voor deelname aan een internationaal congres in binnen- of buitenland of voor deelname aan een buitenlandse workshop of cursus, voornamelijk bedoeld voor jonge pre- en postdoctorale onderzoekers (ZAP-leden behoren niet tot de doelgroep).

Aanvraagformulier

Uitzonderlijk FacMob-krediet naar aanleiding COVID-19 pandemie: Registratiekosten voor online deelname aan congressen

De middelen van het Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds (FacMob) zijn gewoonlijk voorbehouden voor de financiering van uitgaande en inkomende mobiliteit van onderzoekers. Omdat dienstreizen, door de COVID-19 pandemie, slechts beperkt mogelijk zijn, worden echter meer en meer congressen online of hybride (deels online en deels fysiek) georganiseerd. Om hieraan tegemoet te komen, verleent het FacMob ook tijdelijk kredieten voor de registratiekosten voor online deelname aan congressen die georganiseerd worden voor 1 januari 2023.

Toekenningsmodaliteiten

Aanvraagformulier

Uitgaande mobiliteit: Onderzoeksverblijf in het buitenland

Financiering om pre- en postdoctorale onderzoekers te stimuleren de stap te zetten naar een verblijf aan een buitenlandse onderzoeksinstelling (incl. intersectorale mobiliteit naar een niet-academische instelling). Voltijdse ZAP-leden en deeltijdse ZAP-leden met een voltijdse UGent en/of UZ Gent aanstelling komen eveneens in aanmerking. Het heeft tot doel om het lopend onderzoek in de eigen onderzoeksgroep op een hoger niveau te kunnen tillen, om internationale samenwerking te faciliteren en als persoonlijke en professionele verrijking van de onderzoeker. De duur van het onderzoeksverblijf bedraagt minimum 2 weken en maximum 6 maanden.

Aanvraagformulier

Uitgaande mobiliteit: Onderzoekssabbatical (verlof wetenschappelijke opdracht)

Financiering om onderzoekers aan de UGent (voltijds benoemde ZAP-leden en deeltijds ZAP-leden met een voltijdse UGent en/of UZ Gent benoeming) aan te moedigen om gedurende minimum 3 en maximaal 12 maanden in een onderzoeksinstelling (universiteit, onderzoeksinstituut, onderzoeksafdeling in een bedrijf of ziekenhuis) te verblijven waarbij de expertise van deze instelling een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor het eigen onderzoek en de UGent. Er wordt voorkeur gegeven aan een onderzoekssabbaticals in het buitenland maar ook een thuissabbatical aan de UGent is mogelijk.

Aanvraagformulier

Facultair beleid onderzoekssabbaticals

Rapport na afloop onderzoeksabbatical

Inkomende mobiliteit: onderzoeksverblijf buitenlandse onderzoeker

Financiering om buitenlandse postdoctorale onderzoekers (min. 2 jaar ervaring) aan te trekken die door hun expertise een belangrijke meerwaarde realiseren voor de UGent. De duur van het onderzoeksverblijf bedraagt minimum 1 week en maximum 6 maanden.

Aanvraagformulier

Inkomende mobiliteit: internationale gastspreker als onderdeel van een facultair onderzoeksevenement

Financiering van gastsprekers (buitenlandse onderzoeker met min. 5 jaar postdoctorale ervaring aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling) als stimulans voor het organiseren van wetenschappelijke seminaries, congressen en symposia binnen de faculteit. Door het uitnodigen van hoogstaande buitenlandse experts wil de faculteit een internationale onderzoekssetting creëren en samenwerking stimuleren. Deze mobiliteit zal naargelang de beschikbaarheid van het budget van het FacMob ad hoc aangekondigd en verleend worden.

Aanvraagformulier

 

Bijkomende inlichtingen                                                                                                                                                                                                                      Secretariaat Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds: - Bart Bontinck                                                                                                  Beleidsmedewerker Commissie Wetenschappelijk Onderzoek: Charlotte Crokaerts                                                                                                                               Voorzitter en ondervoorzitter Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds: Prof. Wim Derave en Prof. Robrecht Raedt