Doctoreren

Missie

Samenstelling

Voorzitter: Prof. dr. P. Calders

Vice-Voorzitter: Prof. dr. J. Vande Walle

Leden: Leden facultaire doctoraatscommissie m.i.v. 01-01-2020

Ombudspersoon: Prof. dr. J. Van Hengel

Administratie: Mevr. Ine Scherlippens

Administratie doctoreren

Een overzicht van de maatregelen die de Doctoraatscommissie van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen genomen heeft naar aanleiding van COVID-19: overzicht corona maatregelen doctoraat

 

Inschrijvingsaanvraag doctoraat

Indienen doctoraat