Medische specialisatiebeurs Mathilde Horlait Dapsens

Jaarlijks reikt de Stichting Mathilde Horlait-Dapsens een medische specialisatiebeurs uit. Deze beurs is bestemd om artsen toe te laten zich verder te vervolmaken (specialisatieopleiding en/of onderzoek) in een gespecialiseerd centrum in binnen- of buitenland.

De regelgeving van de Stichting en de faculteit vindt u in het Reglement Horlait-Dapsens Foundations.

Kandidaturen dienen ingediend te worden tegen ten laatste 31 mei 2018 via het aanvraagformulier. Opgelet: De beurs mag ten laatste in de loop van het academiejaar 2018-2019 aanvangen en mag niet voltooid worden vóór het jaareinde van 2018.

Contactpersonen: Charlotte Crokaerts en Luus Verreth