Facultair Mobiliteitsfonds

De faculteit beschouwt mobiliteit in het kader van onderzoek als een evident onderdeel van de loopbaan van elke onderzoeker. Heeft u één van de onderstaande modaliteiten ingepland dan kan u een aanvraag tot financiering indienen bij het Facultair Mobiliteitsfonds (FacMob).

Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het Facultair Mobiliteitsfonds is een parallelle FWO-aanvraag verplicht (uitgezonderd inkomende mobiliteit).  De deadline voor de FWO-aanvraag is ten laatste drie maanden voor de afreis. Bijkomende regelgeving vindt u in het  Facultair Mobiliteitsreglement.

Congres, workshop of cursus

Financiering voor deelname aan een internationaal congres in binnen- of buitenland of voor deelname aan een buitenlandse workshop of cursus, voornamelijk bedoeld voor jonge pre- en postdoctorale onderzoekers.

Aanvraagformulier

Onderzoeksverblijf in het buitenland

Financiering om vooral jonge pre- en postdoctorale onderzoekers te stimuleren de stap te zetten naar een verblijf aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. Het heeft tot doel om het lopend onderzoek in de eigen onderzoeksgroep op een hoger niveau te kunnen tillen, om internationale samenwerking te faciliteren en als persoonlijke en professionele verrijking van de onderzoeker. De duur van het onderzoeksverblijf bedraagt minimum 2 weken en maximum 6 maanden.

Aanvraagformulier

Onderzoekssabbatical (verlof wetenschappelijke opdracht)

Financiering om onderzoekers aan de UGent (benoemde ZAP-leden (≥50%) of deeltijds ZAP met aanvullende UZ benoeming (≥50%)) aan te moedigen om gedurende minimum 3 en maximaal 12 maanden in een onderzoeksinstelling (universiteit, onderzoeksinstituut, onderzoeksafdeling in een bedrijf of ziekenhuis) te verblijven waarbij de expertise van deze instelling een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor het eigen onderzoek en de UGent.

Aanvraagformulier

Inkomende mobiliteit: onderzoeksverblijf buitenlandse onderzoeker

Financiering om buitenlandse postdoctorale onderzoekers (min. 2 jaar ervaring) aan te trekken die door hun expertise een belangrijke meerwaarde realiseren voor de UGent. De duur van het onderzoeksverblijf bedraagt minimum 1 week en maximum 6 maanden.

Aanvraagformulier

Inkomende mobiliteit: internationale gastspreker als onderdeel van een facultair onderzoeksevenement

Financiering van gastsprekers (buitenlandse onderzoeker met min. 5 jaar postdoctorale ervaring aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling) als stimulans voor het organiseren van wetenschappelijke seminaries, congressen en symposia binnen de faculteit. Door het uitnodigen van hoogstaande buitenlandse experts wil de faculteit een internationale onderzoekssetting creëren en samenwerking stimuleren. Deze mobiliteit zal naargelang de beschikbaarheid van het budget van het FacMob ad hoc aangekondigd en verleend worden.

Aanvraagformulier

 

Bijkomende inlichtingen                                                                                                                                                                                                                      Secretariaat Facultair Mobiliteitsfonds: - Bart Bontinck                                                                                                                 Beleidsmedewerker Commissie Wetenschappelijk Onderzoek: Charlotte Crokaerts                                                                                                                                 Voorzitter Facultair Mobiliteitsfonds: Prof. Wim Derave