Facultair onderzoeksfonds (opvangmandaat)

De middelen van het Facultair Onderzoeksfonds kunnen jaarlijks besteed worden aan opvangmandaten.

Een opvangmandaat biedt een financiële overbrugging voor onderzoekers van de faculteit die reeds een doctoraat behaald hebben of het zullen behalen vóór 1 juni 2018 en die een reële kans maken om in de nabije toekomst een postdoctoraal mandaat met externe financiering te verwerven. De te overbruggen periode start ten vroegste 1 november 2017 en eindigt ten laatste 31 september 2018. Vanuit het Facultair Onderzoeksfonds zal 75 % van de loonkosten* gedragen worden terwijl de overige 25 % door de promotor van de kandidaat dient te worden bijgelegd.

Kandidaturen dienen ingediend te worden tussen 1 juli 2017 en 31 augustus 2017 via het aanvraagformulier. De ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, die hun advies baseren op de evaluatie van het project en de kwalificaties van de aanvrager, het wetenschappelijk potentieel van de onderzoeksgroep(en) evenals de uitbouw van het onderzoekspotentieel van de instelling en binnen de financiële mogelijkheden van dit fonds.

*Een postdoctorale aanwerving voor het opvangmandaat is enkel mogelijk indien het doctoraat behaald wordt vóór de besluitvorming van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (27 september 2017).