Facultair opvangmandaat

De middelen van het Facultair Onderzoeksfonds kunnen jaarlijks besteed worden aan facultaire opvangmandaten.

Doel en kenmerken

Een facultair opvangmandaat biedt een financiële overbrugging voor onderzoekers van de faculteit die reeds een doctoraat behaald hebben of het zullen behalen vóór 1 juni 2020 en die een reële kans maken om in de nabije toekomst een junior postdoctoraal mandaat met externe financiering te verwerven.

De te overbruggen periode start ten vroegste 1 november 2019 en eindigt ten laatste 30 september 2020.

Vanuit het Facultair Onderzoeksfonds zal 75 % van de loonkosten gedragen worden terwijl de overige 25 % door de promotor van de kandidaat dient te worden bijgelegd. Een postdoctorale aanwerving voor het opvangmandaat is enkel mogelijk indien het doctoraat behaald wordt vóór de besluitvorming van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (25 september 2019 - datum onder voorbehoud). Zo niet, wordt het opvangmandaat via een predoctorale aanwerving gefinancierd.

Profiel en voorwaarden

  • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift (of van een diploma of certificaat dat in toepassing van de richtlijnen van de EU of een bilateraal akkoord) of zult het behalen voor 1 juni 2020.
  • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten.
  • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
  • Je hebt op het moment van aanvraag een AAP, WP of doctoraatstatuut aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent.
  • Je zal tijdens het facultair opvangmandaat een junior postdoctoraal mandaat met externe financiering aanvragen. Bij deze aanvraag is de promotor verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent.

Aanvraag- en selectieprocedure

Kandidaturen dienen ingediend te worden tussen 1 juli 2019 en 22 augustus 2019 via het online aanvraagformulier.

Alle aanvragen zullen worden beoordeeld door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, die hun advies baseren op de evaluatie van het project en de kwalificaties van de aanvrager van het opvangmandaat. Er worden 2 scores toegekend: een kandidaatsscore en een projectscore. Beide scores krijgen hetzelfde gewicht, waarbij op basis van de totaalsom, een uiteindelijke rangschikking wordt opgesteld.

Vragen

Contacteer Charlotte Crokaerts.