Mathilde Horlait-Dapsens medische specialisatiebeurs

Doel en kenmerken

Jaarlijks reikt de Stichting Mathilde Horlait-Dapsens een medische specialisatiebeurs uit aan elke universiteit in België. Deze beurs laat artsen toe hun opleiding en/of onderzoek verder te zetten in een gespecialiseerde dienst in het binnen- of buitenland.

De oproep is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen door de Stichting Mathilde Horlait-Dapsens.

Profiel en voorwaarden

 • Je beschikt over een diploma “Master of Medicine in de geneeskunde (Arts)” of “Master of Medicine in de specialistische geneeskunde (Arts-specialist)”.
 • Je bent werkzaam aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (UGent) en/of het UZ Gent. Bij de aanvang van de beurs werd maximaal 4 jaar klinische loopbaan (na specialisatie) doorlopen.
 • De beurs zal ten laatste in de loop van het academiejaar, volgend op de selectie, aanvangen en zal niet voltooid worden vóór het einde van het kalenderjaar waarin de selectie wordt doorgevoerd.
 • Je hebt nog niet van deze beurs genoten.

De volledige regelgeving van de Stichting en de faculteit vindt u in het Reglement Horlait-Dapsens Foundations.

Aanvraag- en selectieprocedure

Voor de oproep 2022 mag de beurs ten laatste in de loop van het academiejaar 2022-2023 aanvangen en mag deze niet voltooid worden vóór 31/12/2022. Kandidaturen dienen ingediend te worden tegen 31 mei 2022 via het online aanvraagformulier.

Alle aanvragen zullen worden beoordeeld door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, die hun advies baseren op de evaluatie van het project, de kwalificaties van de aanvrager en de finaliteit voor UGent-UZ Gent na afloop van de beurs. De drie beste kandidaten zullen uitgenodigd worden om hun kandidatuur mondeling toe te lichten waarna een laureaat gekozen wordt. De laureaat ontvangt van de Stichting een budget van 18.000 Euro in functie van de vervolmaking van de beurs.

Uit de twee niet-gehonoreerde Horlait Dapsens kandidaten, kan de als tweede gerangschikte kandidaat (runner-up) in aanmerking komen voor een financiering van 18.000 Euro door het Facultair Onderzoeksfonds. De voorwaarden hieraan verbonden zijn:

 • het vervolledigen van de beurs in het buitenland
 • zowel een opleidingstraject als een onderzoekstraject
 • een duidelijke finaliteit voor het U(Z)Gent na afloop van de beurs
 • het aanleveren van een budgetteringsplan (de transport- en verblijfkosten zullen gedragen worden door het Facultair Mobiliteitsfonds en de werkingskosten door het Facultair Onderzoeksfonds)

Vragen

Contacteer Kim De Keyser

Laureaten en runner-ups faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent

 • 2021 Laureaat: Thomas Renson - Runner-up: Delfien Bogaert
 • 2020 Laureaat: Leslie Naesens
 • 2019 Laureaat: Frederic Acke
 • 2018 Laureaat: Evelien Snauwaert
 • 2017 Laureaat: Mieke van Bockstal
 • 2016 Laureaat: Dimitri Roels
 • 2015 Laureaat: Pieter Hindryckx
 • 2014 Laureaat: Jelle Van den Ameele
 • 2013 Laureaat: Xavier Verhelst
 • 2012 Laureaat: Ole De Backer
 • 2011 Laureaat: Jens Van Praet
 • 2010 Laureaat: Ann De Guchtenaere
 • 2009 Laureaat: Tessa Kerre
 • 2008 Laureaat: Dirk Van de Putte
 • 2007 Laureaat: Ilse Mollet
 • 2006 Laureaat: Ilse Claerhout
 • 2005 Laureaat: Peter Verdonk
 • 2004 Laureaat: Karolien Van Den Bossche
 • 2003 Laureaat: Koen Paemeleire
 • 2002 Laureaat: Joke Dehoorne
 • 2001 Laureaat: Bart Loeys
 • 2000 Laureaat: Paul Germonpré
 • 1999 Laureaat: Philippe Van Overschelde
 • 1998 Laureaat: Garnet Van Coillie
 • 1997 Laureaat: Bart Lafaut
 • 1996 Laureaat: Bart Lambrecht
 • 1995 Laureaat: Jan Van Droogenbroeck
 • 1994 Laureaat: Philippe Van Lancker
 • 1993 Laureaat: Patrick Tonnard
 • 1992 Laureaat: Jan De Bleecker