Facultaire richtlijnen voor auteurschap in wetenschappelijke artikels

Wanneer onderzoeksresultaten worden gepubliceerd stelt zich de vraag wie op de publicatie als (co-)auteur kan vermeld worden. Je vindt hierover generieke informatie op de UGent website. De faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen hanteert de aanbevelingen in verband met auteurschap in wetenschappelijke artikels opgesteld door de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)Ondanks het belang van deze richtlijnen erkent de faculteit dat bepaalde situaties kunnen voorkomen waarbij niet alle aanbevelingen kunnen gehanteerd worden.

De afspraken rond auteurschap worden telkens voor de aanvang van het schrijfwerk gemaakt. Denk je aan het schrijven van een publicatie? Lees dan zeker de UGent onderzoekstip ‘Auteurschap: 10 best practices.

Voor vragen of problemen rond auteurschap in wetenschappelijke artikels kan je je wenden tot één van de facultaire aanspreekpunten: prof. Guy Joos (onderzoeksdirecteur) en prof. Jolanda Van Hengel (ombudspersoon Doctoraatscommissie).