Stages geneeskunde

Contact

Vragen? : mevr. Katrien Rotman

Stagesymposium 20.05.2017

Actief Leren op stage

Informatie BASISSTAGES  2e en 3e master Geneeskunde

Informatie CASUSBESPREKINGEN 2e en 3e master Geneeskunde

Leerpaden Klinische Vaardigheden Opleiding Geneeskunde

Evaluatieformulieren STAGE / CASUSSEN

Situering stages Opleiding Geneeskunde

Zie: http://www.ugent.be/ge/nl/voor-studenten/opleindingsinfo/stages/geneeskunde.htm

Doelstellingen stages  2e en 3e master Geneeskunde

Wet op de arbeidsduur 12.12.2010