Een geïndividualiseerd traject samenstellen in eerste en tweede bachelor

Stap 1. Check de stand van je leerkrediet

TIP Een (aanhoudende) beperkte studievoortgang kan nefaste gevolgen hebben voor je leerkrediet. Voor elk vak waarvoor je wil inschrijven, moet je leerkrediet inzetten. Wees waakzaam over de stand van jouw leerkrediet, want slaag je niet, dan verlies je leerkrediet. Zie ook: ‘Hoe werkt leerkrediet?

Stap 2. Bereken je studierendement

 • Bereken je studierendement.
 • Behaalde je na afloop van het academiejaar minder dan 50% van de opgenomen studiepunten? Dan krijg je een bindende voorwaarde opgelegd bij herinschrijving. De bindende voorwaarde staat ook vermeld op je puntenlijst. 
Om in academiejaar 2023-2024 te voldoen aan een bindende voorwaarde zal je moeten voldoen aan twee voorwaarden:

1. Je moet slagen voor minstens 50% van je opgenomen studiepunten én
2. Je moet slagen voor alle opgenomen studiepunten van eerste bachelor met uitzondering van maximum 8 studiepunten.

Indien je niet aan je bindende voorwaarde kan voldoen, zal je geweigerd worden tot je opleiding aan de UGent.

Let op! Er gelden strengere studievoortgangsmaatregelen voor studenten die in academiejaar 2023-2024 een nieuwe opleiding starten. Meer weten? Check de studievoortgangsmaatregelen.   

Stap 3. Bepaal hoeveel studiepunten je wil opnemen

 • Om je studentenstatuut te behouden moet je minstens 27 studiepunten per academiejaar opnemen in je curriculum. 
 • Raadpleeg de volgende voorbeeldtrajecten om te bepalen hoeveel studiepunten je volgend academiejaar wil opnemen en hoe je het aantal nog af te leggen studiepunten evenwichtig kan spreiden over de komende academiejaren.
 • Verdeel het aantal studiepunten die je wil opnemen ook evenwichtig tussen beide semester. Zo voorkom je dat je in één semester veel vakken hebt (én dus veel examens) en in een ander semester bijna geen vakken volgt.
TIP Hou rekening met je persoonlijke capaciteiten: heb je een vak uit eerste bachelor met veel studiepunten dat je moet hernemen of een vak waarvoor je nog een zwaar tekort had, neem dan in dat semester niet te veel extra vakken van tweede bachelor op in je curriculum, zodat je voldoende tijd hebt om het tekort weg te werken.
 • Neem niet teveel hooi op je vork want je studievoortgang wordt bewaakt.
 • Heb je een bindende voorwaarde? Beperk het aantal studiepunten dat je opneemt en focus vooral op je nog af te leggen studiepunten van eerste bachelor. Je hebt er alle belang bij om een haalbaar curriculum samen te stellen en zo een weigering tot inschrijving te voorkomen.
 • Heb je na het eerste semester toch minder studievoortgang geboekt dan verwacht? Dan kan je ervoor opteren om vakken van het tweede semester te schrappen uit je curriculum.
 • Het omgekeerde kan ook: je hebt beslist om bij de start academiejaar een beperkter curriculum samen te stellen, maar je studievoortgang is beter dan verwacht waardoor je ervoor kan kiezen om in het tweede semester extra vakken toe te voegen aan je curriculum.

Stap 4. Bepaal welke vakken je wil opnemen

 • De vakken waarvoor je reeds slaagde moet je niet opnieuw afleggen.
 • Noteer alle vakken van eerste bachelor waarvoor je nog niet slaagde per semester. Deze vakken moet je verplicht opnemen in je curriculum. Een uitzondering op deze regel is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
 • Wens je jouw curriculum aan te vullen met vakken van tweede bachelor? Kies voor vakken waarvoor je de juiste voorkennis hebt.
 • Hou naast voorkennis ook rekening met het les- en examenrooster. Een GIT moet ook praktisch haalbaar zijn. Overlap is echter bijna nooit volledig te vermijden. Dit is eigen aan een GIT.
 • Is er overlap in je lesrooster dan zal je niet alle lessen zal kunnen volgen, tenzij er lesopnames te beschikking zijn.
TIP Voor sommige vakken is aanwezigheid verplicht. Afwezigheid kan een invloed hebben op het al dan niet slagen voor dat vak. Check daarom in de studiefiche of verplichte aanwezigheid geldt. De studiefiches vind je door in de studiekiezer onder het tabblad programma op een vak te klikken en vervolgens de studiefiche te openen. 
 • Gaan er twee examens door op hetzelfde moment? Geef steeds voorrang aan het examen van eerste bachelor. Voor het vak van tweede bachelor kan je een inhaalexamen aanvragen. De te volgen procedure wordt vermeld op de infosite van je opleiding (Ufora). Indien dit niet mogelijk is, dan is het spreiden van examens over eerste en tweede zittijd ook steeds een optie.
TIP Zijn de les- en examenroosters van het tweede semester nog niet gekend of zorgt een wijziging voor een minder ideale planning? Geen nood je kan je curriculum toch al samenstellen. Er bestaat namelijk een mogelijkheid om je curriculum te wijzigen tijdens het academiejaar, rekening houdende met bepaalde deadlines.  

Stap 5. Leg je curriculum vast in Oasis

 • Tevreden over je trajectvoorstel? Leg je curriculum ten laatste op 1 oktober 2023 vast in Oasis via de volgende werkwijze.
 • Heb je vrijstellingen aangevraagd? Volg de specifieke richtlijnen voor het vastleggen van je curriculum.
 • Geraak je er zelf niet uit? Neem deel aan een GIT-workshop.

Begeleiding

Bij de start van het academiejaar is het uitzonderlijk druk waardoor het niet mogelijk is om voor iedereen een individuele afspraak te voorzien. Afspraken zijn voorbehouden voor uitzonderlijke en complexe situaties en zijn enkel vast te leggen na overleg met een trajectbegeleider.

Omdat er erg veel studenten zijn aan onze faculteit en we iedereen graag zo snel mogelijk verder willen helpen, organiseren we GIT-workshops.

GIT-workshop

Tijdens een GIT-workshop kan je persoonlijke vragen voorleggen aan de trajectbegeleider of curriculummanager van je opleiding.

Kom voorbereid naar de GIT-workshop door vooraf je trajectvoorstel uit te werken en je specifieke vragen op te lijsten. Op die manier kunnen we jou en je medestudenten zo snel mogelijk verder helpen. 

Schrijf je in voor de GIT-workshop van je opleiding:

Contact

Contacteer een trajectbegeleider.