Een geïndividualiseerd traject in een bachelor, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en/of master.

De informatie op deze pagina is van toepassing voor:
(a) bachelor- en/of masterstudenten die geslaagd zijn voor eerste bachelor en vakken uit twee opeenvolgende studiejaren willen combineren.
(b) studenten die een schakel- of voorbereidingsprogramma willen combineren met vakken uit een master.

Stap 1. Check de stand van je leerkrediet

TIP Een (aanhoudende) beperkte studievoortgang kan nefaste gevolgen hebben voor je leerkrediet. Voor elk vak waarvoor je wil inschrijven, moet je leerkrediet inzetten. Wees waakzaam over de stand van jouw leerkrediet, want slaag je niet, dan verlies je leerkrediet. Zie ook: ‘Hoe werkt leerkrediet?

Stap 2. Bereken je studierendement

 • Bereken je studierendement.
 • Behaalde je na afloop van het academiejaar minder dan 50% van de opgenomen studiepunten? Dan krijg je volgend academiejaar een bindende voorwaarde opgelegd. De bindende voorwaarde staat ook vermeld op je puntenlijst. 
Om aan je bindende voorwaarde te voldoen zal je moeten slagen voor minstens 50% van je opgenomen studiepunten. Zie studievoortgang UGent.

Stap 3. Bepaal hoeveel studiepunten je wil opnemen

 • Om je studentenstatuut te behouden moet je minstens 27 studiepunten per academiejaar opnemen in je curriculum.
 • Bepaal niet enkel hoeveel studiepunten je dit academiejaar wil opnemen, maar kijk ook al verder. Op die manier kan je de nog af te leggen studiepunten evenwichtig spreiden over de komende academiejaren en voorkom je dat je in het ene jaar veel studiepunten opneemt en in het andere jaar weinig studiepunten.
 • Verdeel het aantal studiepunten die je wil opnemen ook evenwichtig tussen beide semester. Zo voorkom je dat je in één semester veel vakken hebt (én dus veel examens) en in een ander semester bijna geen vakken volgt.
TIP Hou ook rekening met je persoonlijke capaciteiten: moet je een vak hernemen met veel studiepunten of moet je een vak hernemen waarvoor je een zwaar tekort had, neem dan in dat semester niet te veel extra vakken van een hoger jaar op in je curriculum, zodat je voldoende tijd hebt om het tekort weg te werken. 
 • De omvang van een modeltraject bedraagt 60 SP. Voor een GIT adviseren we om maximaal ongeveer dezelfde studieomvang op te nemen. Je houdt hierbij ook best rekening met je persoonlijk studieverleden. Met andere woorden is het voor jou misschien beter om minder dan 60 SP op te nemen.
 • Moet je maximaal 10 à 15 studiepunten hernemen van je laagste jaar? Dan kan je overwegen om deze te combineren met alle vakken van het bovenliggende jaar of om deze studiepunten te verdelen over 2 academiejaren (bijvoorbeeld 2 keer een academiejaar van 65 studiepunten).
 • Neem echter niet teveel hooi op je vork want je studievoortgang wordt bewaakt. Na afloop van elk academiejaar dien je geslaagd te zijn voor minstens 50% van de opgenomen studiepunten. Slaag je hier niet in dan krijg je bij een volgende inschrijving een bindende voorwaarde opgelegd.
 • Heb je een bindende voorwaarde? Beperk het aantal studiepunten dat je opneemt. Je hebt er alle belang bij om een haalbaar curriculum samen te stellen en zo een weigering tot inschrijving te voorkomen.
 • Heb je na het eerste semester toch minder studievoortgang geboekt dan verwacht? Dan kan je ervoor opteren om vakken van het tweede semester te schrappen uit je curriculum.
 • Het omgekeerde kan ook: je hebt beslist om bij de start academiejaar een beperkter curriculum samen te stellen, maar je studievoortgang is beter dan verwacht waardoor je ervoor kan kiezen om in het tweede semester extra vakken toe te voegen aan je curriculum.

Stap 4. Bepaal welke vakken je wil opnemen

 • Wil je vakken van een hoger jaar opnemen? Noteer dan alle vakken van het laagste jaar waarvoor je nog niet slaagde per semester. Deze vakken moet je verplicht opnemen in je curriculum. Studenten met een werkstudentenstatuut kunnen hierop een uitzondering aanvragen. Neem hiervoor contact op met een trajectbegeleider.
 • Je mag geen vakken opnemen van de master, zolang je niet geslaagd bent voor vakken van eerste bachelor.
 • Kies voor vakken waarvoor je de juiste voorkennis hebt.
 • Hou naast voorkennis ook rekening met het les- en examenrooster. Een GIT moet ook praktisch haalbaar zijn. Overlap is echter bijna nooit volledig te vermijden. Dit is eigen aan een GIT. Hoe meer vakken je uit verschillende jaren combineert, hoe groter de kans op overlap.
 • Is er overlap in je lesrooster dan zal je niet alle lessen zal kunnen volgen, tenzij er lesopnames te beschikking zijn.
TIP Voor sommige vakken is aanwezigheid verplicht. Afwezigheid kan een invloed hebben op het al dan niet slagen voor dat vak. Check daarom in de studiefiche of verplichte aanwezigheid geldt. De studiefiches vind je door in de studiekiezer onder het tabblad programma op een vak te klikken en vervolgens de studiefiche te openen. 
 • Gaan er twee examens door op hetzelfde moment? Geef steeds voorrang aan het examen van het laagste jaar. Voor het vak van een hoger jaar kan je eventueel een inhaalexamen aanvragen. De te volgen procedure wordt vermeld op de infosite van je opleiding (Ufora). Indien een inhaalexamen niet mogelijk is, dan is het spreiden van examens over eerste en tweede zittijd ook steeds een optie.
TIP Zijn de les- en examenroosters van het tweede semester nog niet gekend of zorgt een wijziging voor een minder ideale planning? Geen nood, je kan je curriculum toch al samenstellen. Er bestaat namelijk een mogelijkheid om je curriculum te wijzigen tijdens het academiejaar, rekening houdende met bepaalde deadlines. 

Stap 5. Leg je curriculum vast in Oasis

 • Tevreden over je trajectvoorstel? Leg je curriculum ten laatste op 1 oktober 2023 vast in Oasis via de volgende werkwijze.
 • Heb je vrijstellingen aangevraagd? Volg de specifieke richtlijnen voor het vastleggen van je curriculum.
 • Geraak je er zelf niet uit? Neem deel aan een GIT-workshop.

Begeleiding

Bij de start van het academiejaar is het uitzonderlijk druk waardoor het niet mogelijk is om voor iedereen een individuele afspraak te voorzien. Afspraken zijn voorbehouden voor uitzonderlijke en complexe situaties en zijn enkel vast te leggen na overleg met een trajectbegeleider.

Omdat er erg veel studenten zijn aan onze faculteit en we iedereen graag zo snel mogelijk verder willen helpen, organiseren we GIT-workshops.

GIT-workshop

Tijdens een GIT-workshop kan je persoonlijke vragen voorleggen aan de trajectbegeleider of curriculummanager van je opleiding.

Kom voorbereid naar de GIT-workshop door vooraf je trajectvoorstel uit te werken en je specifieke vragen op te lijsten. Op die manier kunnen we jou en je medestudenten zo snel mogelijk verder helpen. 

Schrijf je in voor de GIT-workshop van je opleiding:

Contact

Contacteer een trajectbegeleider.