Je bent voor het eerst ingeschreven in 1e BACHELOR en je kan/wenst nog niet alle vakken op te nemen

Afwijking op de algemeen geldende regel

De algemene regel bij inschrijving in 1e bachelor is dat studenten die starten in een bacheloropleiding  steeds alle studiepunten van het eerste modeltrajectjaar (BA1) dienen op te nemen in het curriculum.

Enkel wanneer je omwille van bijzondere omstandigheden niet in de mogelijkheid bent om alle studiepunten van BA1 op te nemen, kan je een uitzondering vragen bij de curriculumcommissie. Deze uitzondering moet minstens gestaafd worden door een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut

Aanvragen van uitzondering bij de curriculumcommissie

Studenten die menen in aanmerking te komen voor deze uitzonderingsmaatregel, dienen een afspraak te maken met de trajectbegeleider van de faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen.

De trajectbegeleider zal samen met jou bekijken hoe je je curriculum best kan samenstellen. Aangezien je bij een eerste inschrijving zelf je curriculum niet kan bewerken, zal zij samen met jou in OASIS je curriculum vastleggen en voorleggen ter goedkeuring aan de curriculumcommissie.