Hoe vrijstellingen aanvragen via OASIS ?

Vooraleer je een aanvraag indient, moet je deze goed voorbereiden. Je moet namelijk een idee hebben voor welke vakken je een vrijstelling zal aanvragen.

Raadpleeg het overzicht per opleiding van welke vrijstellingen er reeds door de opleidingscommissie goedgekeurd zijn. Verder in dit document worden dit de standaardvrijstellingen genoemd.

Je aanvraag indienen via Oasis

 • Stap 1: Registreer je of meld je aan als (toekomstige) student in Oasis en klik in het linkermenu in de tab 'Curriculum' op 'Vrijstellingen'.
 • Stap 2: Maak een nieuwe aanvraag aan via ‘Aanvraag toevoegen’ en vul alle gevraagde gegevens in. Controleer je voorgeschiedenis (of vul aan) en selecteer de juiste opleiding.
 • Stap 3: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen.
 • Stap 4: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen of diploma toe op basis waarvan je deze vrijstelling aanvraagt.
 • Stap 5: Is je studieverleden niet aan de UGent, dan moet je volgende documenten toevoegen als pdf (een ander bestandstype wordt niet aanvaard): 
  • Puntenlijst én bijhorende studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt. Let wel: dit moeten de studiefiches zijn van het academiejaar waarin je de credit(s) hebt behaald voor de vakken op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt.

   OF
  • Creditbewijs = officieel document waarop staat dat je een credit behaalde voor het vak op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt + de vakinhoud.
 • Stap 6: Voeg eventueel een opmerking en/of motivatie toe aan je aanvraag. Dien je een aanvraag in voor standaardvrijstellingen, dan moet je in het opmerkingenveld volgende tekst verplicht noteren : aanvraag standaardvrijstelling
 • Stap 7: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld en alle verplichte bijlages hebt toegevoegd en dien je aanvraag in.

Na het indienen van jouw aanvraag kan je de status van jouw dossier in Oasis opvolgen. Je wordt ook via e-mail op de hoogte gebracht als de status van je dossier aangepast en/of afgehandeld is.

Handleiding

Meer informatie: lees de handleiding voor studenten.

Hoe leg ik mijn curriculum vast als ik vrijstellingen heb aangevraagd/ontvangen?

 • Elke student dient zijn curriculum tijdig vast te leggen in Oasis, ook wanneer er vrijstellingen zijn aangevraagd. Leg ten laatste op 1 oktober je curriculum voor ter goedkeuring.
 • Voeg ook de vakken waarvoor je vrijstelling aangevraagd hebt, toe aan jouw curriculum. Als je nog geen antwoord ontvangen zou hebben op jouw vrijstellingsaanvraag, noteer dit dan in het opmerkingenveld zodat de curriculumcommissie hier rekening mee kan houden.
 • Heb je een vak toegevoegd waarvoor je geen vrijstelling hebt ontvangen en neem je dit vak liever niet op dit academiejaar? Stuur dan zo snel mogelijk (maar uiterlijk 14 november) een e-mail naar de facultaire studentenadministratie waarin je vermeldt welk vak (+ vakcode) er moet verwijderd worden uit jouw curriculum.

Gerelateerde inhoud

Contact

fsa.ge@ugent.be