Hoe vrijstellingen aanvragen via OASIS ?

Via Oasis kan je een aanvraag indienen voor vrijstelling(en) in een opleiding van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Ben je zeker dat je je aanvraag moet indienen via Oasis?

Niet alle vrijstellingen moeten aangevraagd worden via Oasis. Check daarom eerst hoe je vrijstellingen moet aanvragen (als je dit nog niet deed) en neem de informatie grondig door. In sommige situaties kom je namelijk in aanmerking voor het doorlopen van een verkorte procedure.

Je hebt de info doorgenomen en komt niet in aanmerking voor de verkorte procedure? Lees hieronder hoe je een aanvraag kan voorbereiden en indienen via Oasis.

Je aanvraag voorbereiden

Vooraleer je een aanvraag indient, moet je deze goed voorbereiden. Je moet namelijk een idee hebben voor welke vakken je een vrijstelling zal aanvragen.

Doe een screening

Maak een screening op basis van de studiefiches van vakken in de studiekiezer:

 • Klik op de opleiding waarbinnen je vrijstellingen wil aanvragen.
 • Klik op het tabblad ‘programma’.
 • Klik op het vak en open de studiefiche.

Als je op basis van de studiefiche merkt dat de inhoud van een vak in de opleiding sterk overeenstemt (zowel qua inhoud, niveau, studiepunten...) met één of meerdere vakken waarvoor je reeds een credit behaalde in een vorige opleiding, dan kan je hiervoor een vrijstellingsaanvraag indienen.

Je aanvraag indienen via Oasis

 • Stap 1: Registreer je of meld je aan als (toekomstige) student in Oasis en klik in het linkermenu in de tab 'Curriculum' op 'Vrijstellingen'.
 • Stap 2: Maak een nieuwe aanvraag aan via ‘Aanvraag toevoegen’ en vul alle gevraagde gegevens in. Controleer je voorgeschiedenis (of vul aan) en selecteer de juiste opleiding.
 • Stap 3: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen.
 • Stap 4: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe op basis waarvan je deze vrijstelling aanvraagt met alle vereiste gegevens.
 • Stap 5: Voeg alle nodige documenten toe om je aanvraag te staven. Let op! Volgende documenten moeten zeker toegevoegd worden:
  -Puntenlijst én bijhorende studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt. Let wel: dit moeten de studiefiches zijn van het academiejaar waarin je de credit(s) hebt behaald voor de vakken op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt.
  Als je vrijstelling aanvraagt op basis van vakken behaald aan de UGent, hoef je geen studiefiches toe te voegen.
  OF
  - Creditbewijs = officieel document waarop staat dat je een credit behaalde voor het vak op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt + de vakinhoud.

  Gelieve deze bijlages toe te voegen als pdf-bestand. Een ander bestandtype wordt niet aanvaard.
 • Stap 6: Voeg eventueel een opmerking en/of motivatie toe aan je aanvraag.
 • Stap 7: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld en alle verplichte bijlages hebt toegevoegd en dien je aanvraag in.

Na het indienen van jouw aanvraag kan je de status van jouw dossier in Oasis opvolgen. Je wordt ook via e-mail op de hoogte gebracht als de status van je dossier aangepast en/of afgehandeld is.

Handleiding

Meer informatie: lees de handleiding voor studenten.

Hoe leg ik mijn curriculum vast als ik vrijstellingen heb aangevraagd/ontvangen?

 • Elke student dient zijn curriculum tijdig vast te leggen in Oasis, ook wanneer er vrijstellingen zijn aangevraagd. Leg ten laatste op 1 oktober je curriculum voor ter goedkeuring.
 • Voeg ook de vakken waarvoor je vrijstelling aangevraagd hebt, toe aan jouw curriculum. Als je nog geen antwoord ontvangen zou hebben op jouw vrijstellingsaanvraag, noteer dit dan in het opmerkingenveld zodat de curriculumcommissie hier rekening mee kan houden.
 • Heb je een vak toegevoegd waarvoor je geen vrijstelling hebt ontvangen en neem je dit vak liever niet op dit academiejaar? Stuur dan zo snel mogelijk (maar uiterlijk 14 november) een e-mail naar de facultaire studentenadministratie waarin je vermeldt welk vak (+ vakcode) er moet verwijderd worden uit jouw curriculum.

Gerelateerde inhoud

Contact

Vrijstellingen.ge@ugent.be