Uitwisseling Ergotherapeutische Wetenschap

De opleiding Master in de Ergotherapeutische wetenschap ent zich op vlak van internationalisering vooral op Internationalisation@home. De opleiding wil in eerste instantie de globale groep studenten ‘@home’ confronteren met de internationale dimensie van het vakgebied. Via onze internationale contacten en op grond van expertise-domeinen verzoeken we buitenlandse gastsprekers een (Engelstalige) lezing te verzorgen. De masterstudenten volgen verplicht één van de lezingen en de schakeljaarstudenten worden vrijblijvend uitgenodigd.