Gebruik sportmateriaal buiten de lessen

Het sportmateriaal kan buiten de lessen gebruikt worden door studenten LO na reservatie bij Rudi Van Hecke.

Voor het uitlenen van het sportmateriaal dien je een aanvraagformulier in te vullen waarbij je akkoord gaat met de onderstaande afspraken:

  • Het materiaal moet ten laatste 48 uur na tijdstip van uitlenen teruggebracht worden. Indien je te laat bent, wordt er een boete van 2,5 euro per dag te laat aangerekend en aan de student gefactureerd.
  • Het doorgeven van materiaal aan medestudenten wordt niet toegestaan.
  • Het materiaal mag niet extern buiten de campus HILO en GUSB gebruikt worden.
  • Bij schade wordt de totale kostprijs van het beschadigde materiaal (= nieuwprijs) aangerekend.
  • Er kan eenmalig een verlenging aangevraagd wordt. Dan dient het aanvraagformulier opnieuw ingevuld te worden.