Tips voor een succesvol academiejaar

1. Heb je last van uitstelgedrag of heb je het gevoel dat je niet efficiënt studeert?

Ervaar je dat jouw intentie om te studeren telkens uitmondt in een race tegen de klok? Ben je van plan morgen écht te beginnen? Denk je steeds nog tijd genoeg te hebben? Of heb je moeilijkheden om voor langere tijd geconcentreerd te studeren? Vraag je je af hoe je jezelf zover moet krijgen om te beginnen met studeren? Is dit herkenbaar voor jou?

Kijk hier hoe we jou kunnen helpen!

2. Mis geen belangrijke informatie en stel je UGent-account in

Aan jouw UGent account is een UGent e-mailadres verbonden. Uit ervaring weten we dat nog steeds veel studenten dit e-mailadres te weinig of zelfs niet gebruiken. Aangezien elke belangrijke mededeling uit de opleiding via deze weg verspreid wordt, willen we nogmaals benadrukken dat het essentieel is om jouw UGent e-mailadres goed op te volgen. Indien je niet met verschillende adressen wil werken kan je je UGent e-mail forwarden naar jouw persoonlijk adres.

Let er ook op dat je jouw e-mails altijd volgens de e-mailetiquette schrijft.

3. Controleer jouw curriculum in Oasis

Jouw curriculum wordt vastgelegd per academiejaar. De curriculumcommissie heeft alle curricula goedgekeurd en jou daarover geïnformeerd. Indien je vergissingen opmerkt in jouw curriculum, breng je het studentensecretariaat hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Indien je dit niet doet vóór 1 december, word je geacht het door de curriculumcommissie goedgekeurde curriculum te aanvaarden.

Merk je dat je een te zwaar curriculum hebt samengesteld?

Laat dan zo snel mogelijk vakken uit jouw curriculum schrappen door contact op te nemen met het studentensecretariaat. Doe dit vóór 15 november (voor vakken van het eerste semester) en voor 1 maart (voor vakken van het tweede semester en jaarvakken) zodat je het studiegeld en het ingezette leerkrediet voor de betrokken vakken nog kan terugkrijgen!

4. Noteer nu al de data van je examens!

De examenperiode van het eerste semester start op 9  januari 2017 en eindigt uiterlijk op 2 februari 2017. De inhaalexamens vinden plaats op 3 februari 2017. De examenrooster zal binnenkort beschikbaar zijn via oasis.ugent.be (onder voorbehoud van aanpassingen).

Wie er graag even tussenuit knijpt, doet dit best in de week van 6 februari 2017 (intersemestriële vakantie).

Lees hier wanneer de punten van het eerste semester bekend gemaakt worden.