Attest NMBS in het kader van stage

Procedure aanvraag

Je stuurt ten laatste een week voor aanvang van je stage een mail naar de facultaire studentenadministratie fsa.ge@ugent.be met de volgende gegevens:

  • je naam
  • je studentennummer
  • je geboortedatum en –plaats
  • je stageperiode (van/tot)
  • station van vertrek
  • station van bestemming