Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum

Nadat je curriculum is goedgekeurd door de curriculumcommissie, kan je tijdens het academiejaar een aanvraag indienen voor het stopzetten en/of toevoegen van opleidingsonderdelen.

Een wijziging aan je vastgelegd curriculum heeft gevolgen voor o.a. studiegeld, leerkrediet en studievoortgangsbewaking

Voorwaarden

Je curriculum bevat geen eerstejaarsvakken meer?

In de meeste gevallen wordt deze aanvraag goedgekeurd door de curriculumcommissie, tenzij de curriculumcommissie je aanvraag niet opportuun of aanvaardbaar acht of dat je aanvraag niet voldoet aan de regels van de strikte volgtijdelijkheid of gelijktijdigheid.

Je wil eerstejaarsvakken stopzetten?

Je kan niet zomaar opleidingsonderdelen van 1ste bachelor stopzetten.

Dit kan slechts onder een beperkt aantal voorwaarden:

 • Je bent een student met een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut en je wil je curriculum verminderen;
 • Je hebt beslist om vanaf volgend academiejaar je huidige opleiding niet meer verder te zetten, maar je zal in het 2de semester nog niet starten in een nieuwe richting. Je wil dus voorlopig ingeschreven blijven, maar met een gewijzigd curriculum om op die manier je leerkrediet terug te krijgen.

Je mocht bij de start van dit academiejaar nog geen tweedejaarsvakken opnemen omdat je het vorige academiejaar geen 50% studierendement in 1ste bachelor behaalde?

Een curriculumwijzing is mogelijk op voorwaarde dat je na afloop van de eerste examenperiode kan aantonen dat je ondertussen wel 50% studierendement in 1ste bachelor behaalde.

Procedure

Je stuurt vóór de deadline een mail (met UGent-account!) naar traject.ge@ugent.be  met de volgende gegevens:

 • onderwerp van de mail = wijziging curriculum
 • Inhoud van de mail:
  • je studentennummer
  • de opleiding waarvoor je bent ingeschreven
  • het vak of de vakken die je wenst te schrappen/toevoegen
  • korte motivatie waarom je het vak of de vakken wenst te schrappen/toevoegen

Bij goedkeuring zal de wijziging uiterlijk 30 november (eerste semester) en uiterlijk 15 maart (tweede semester) zichtbaar zijn in je curriculum op oasis. Bij afkeuring zal je via mail op de hoogte gebracht worden van de reden.

Deadline

De deadlines voor het aanvragen van een wijziging aan een vastgelegd curriculum zijn afhankelijk van welke wijzigingen je wenst aan te vragen.

 • Wijziging van 1ste semestervakken: vóór 15 november 2020
 • 2de semestervakken en jaarvakken (*): vóór 1 maart 2021
  (*) toevoegen van jaarvakken na 15 november is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen.

Vragen?

Met vragen kan je steeds terecht bij de trajectbegeleider van je opleiding.